Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie?

W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej, urządzeniem placu zabaw dla dzieci oraz modernizacją boiska sportowego w Chłądowie.

Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Read more...

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej?

W październiku 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu Ogródka Jordanowskiego w Witkowie. Przedmiotem zadania było:

- zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i wykonanie nowych trawników,

- urządzenie siłowni zewnętrznej, poprzez zakup dwóch zestawów do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych,

- wykonanie chodników z kostki i montaż elementów małej architektury.

Read more...

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo?

 W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z urządzeniem placów zabaw w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie. Zakres prac obejmował zakup i montaż nowoczesnych, kolorowych urządzeń zabawowych dla dzieci i urządzeń małej architektury.

Read more...

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w Kamionce?

W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu i stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlaku? w Kamionce.

Read more...

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

W dniu 25 stycznia 2013 r. zakończono realizację Projektu pt.: ?Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo."
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Read more...

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013