Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gmina Witkowo

 31 maja 2012 r. zakończyła się rozpoczęta w 2011 r. realizacja Projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gmina Witkowo." Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 3 019,70 mb, w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej ? 200 PCV o długości 1 042,94 mb, sieć kanalizacji tłocznej ? 160 PE - 1 332,35 mb, ? 110 PE - 515,08 mb, przykanaliki w ilości 19,0 szt. ?160 PCV o długości 129,33 mb oraz 2 szt. przepompowni ścieków.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ?WODKAN" Tadeusz Szustek z Gniezna. Całkowita wartość Projektu wyniosła 762 870,55 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 338 328,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gmina Witkowo