Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo

We wrześniu br. zakończono realizację Projektu pt.: ?Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo." Zadanie obejmowało wykonanie remontu świetlic wiejskich i urządzenie placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach.

Inwestycja jest kolejnym Projektem realizowanym przez Gminę i Miasto Witkowo w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid.

Termin realizacji zadania obejmował lata 2011-2012.

Całkowita wartość Projektu po zakończeniu procedury przetargowej to kwota 282 976,17 zł, kwota dofinansowania oscyluje na poziomie 132 857,00 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ?BUD-MIX" z Niechanowa za kwotę 275 546,17 zł brutto.
Celem operacji jest stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości oraz ich integracji poprzez remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie otoczenia oraz budowę placów zabaw.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo