Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

 

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w Kamionce?

W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z zagospodarowaniem terenu i stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlaku? w Kamionce.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Zakres prac obejmował zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, drogi dojazdowej, nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, wysiew traw oraz posadowienie elementów małej architektury.

Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa jakości usług świadczonych na rzecz środowiska wiejskiego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Całkowita wartość projektu po zakończonych procedurach przetargowych to kwota 49 376,74 zł brutto, w tym kwota 1 416,10 zł, stanowiąca wartość pracy świadczonej nieodpłatnie. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 24 995,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku ?Koźlak? w Kamionce?