Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

?Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo?

W 2014r. zakończyła się realizacja projektu związanego z urządzeniem placów zabaw w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie. Zakres prac obejmował zakup i montaż nowoczesnych, kolorowych urządzeń zabawowych dla dzieci i urządzeń małej architektury.

Inwestycja była kolejnym projektem realizowanym przez Gminę i Miasto Witkowo w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Celem projektu było stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz podniesienie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych wsi.

Całkowita wartość projektu po zakończonych procedurach przetargowych to kwota 41 943,00 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 25 361,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gallery

Jesteś tutaj Investments Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo?