Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

Print

DOBRY ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU !!!

W ofercie szkoły:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zawód

Tytuł

Przedmioty rozszerzone

Język obcy

TECHNIKUM

Technikum Ekonomiczne

Technik Ekonomista

j. angielski, geografia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

Technikum Informatyczne

Technik Informatyk

j. angielski, informatyka

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

Technikum Logistyczne

Technik Logistyk

j. niemiecki, geografia

j. angielski, j.niemiecki

Technikum Turystyki Wiejskiej

Technik Turystyki Wiejskiej

j. niemiecki, geografia

j. angielski, j.niemiecki

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

j. angielski, chemia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

WIELOZAWODOWAnp.: kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarz-tynkarz, cieśla, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, wędliniarz, cukiernik/piekarz, stolarz, fotograf

   

j. niemiecki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MUNDUROWYM

WOJSKOWY

 

Wiedza o społeczeństwie, j.angielski,

do wyboru geografia lub biologia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

POLICYJNY

Wiedza o społeczeństwie, j.angielski,

do wyboru geografia lub biologia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

PENITENCJARNY

Wiedza o społeczeństwie, j.angielski,

do wyboru geografia lub biologia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

STRAŻACKI

Wiedza o społeczeństwie, j.angielski,

do wyboru geografia lub biologia

j. angielski, j.niemiecki/j.hiszpański

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- ZAOCZNE

Możliwość zdobycia wykształcenia średniego.

Dla absolwentów po Zasadniczej Szkole Zawodowej – tylko 2 lata.

Absolwenci Szkół Zawodowych przyjmowani są od razu na III semestr LO,

Liceum całkowicie BEZPŁATNE !!!

Zajęcia w systemie weekendowym co drugi tydzień.