Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Print

21 sierpnia 2018 r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyły 2 nauczycielki kontraktowe:
Sylwia Wiatrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka" w Witkowie, Joanna Rzetelska – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

awans zawodowy1 1

awans zawodowy1 2
Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Komisja egzaminacyjna (w składzie Łukasz Scheffs – przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, Izabela Liebert-Jędroszkowiak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Marian Łukowski – dyrektor placówki, Ewa Skrzypska – dyrektor placówki, Arleta Nowak, Maciej Plesiński – eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) przeprowadziła egzaminy, podczas których nauczyciele prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania komisji. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że Pani Sylwia Wiatrowska i Pani Joanna Rzetelska zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.

Gallery

Jesteś tutaj AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI