Gmina i Miasto WITKOWO

Print

Gmina i Miasto WITKOWOFolder zawiera informacje dotyczące m.in. położenia, historii, zabytków, przyrody, tradycji i gospodarki oraz oferty turystycznej ziemi Witkowskiej i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie Światowid.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt pn.: "Poznaj przyrodę i zabytki Witkowa oraz obszaru LGD Stowarzyszenia Światowid"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Gmina i Miasto WITKOWO