Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Rada

Print

Mołodecki Bogusław  - Przewodniczący Rady Miejskiej

Walczak Marian  - Wiceprzewodniczący RM

Kwapich Ireneusz  - Wiceprzewodniczący RM

Biadasz Marek  - Radny

Czaplicki Eugeniusz  - Radny

Grabowski Łukasz  - Radny

Jóźwik Piotr  - Radny

Kaźmierczak Grzegorz  - Radny

Kowalski Adam  - Radny

Marciniak Marian  - Radny

Mucha Henryk  - Radny

Popek Roman -  Radny

Radacz Tomasz  - Radny

Skudzawski Paweł -  Radny

Sucholas Marek  - Radny

 

Komisja Rewizyjna:

SKŁAD KOMISJI:
1. Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji
2. Roman Popek - Z-ca Przewodniczącego
3. Marek Biadasz
4. Eugeniusz Czaplicki
5. Marian Marciniak


Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego:

SKŁAD KOMISJI:
1. Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Radacz
3. Łukasz Grabowski
4. Marek Sucholas
5. Piotr Jóźwik
6. Adam Kowalski
7. Ireneusz Kwapich
8. Marian Walczak


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego:

SKŁAD KOMISJI:
1. Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji
2. Łukasz Grabowski
3. Henryk Mucha
4. Adam Kowalski
5. Eugeniusz Czaplicki
6. Grzegorz Kaźmierczak
7. Paweł Skudzawski
8. Marian Marciniak

 


Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej:

SKŁAD KOMISJI:
1. Piotr Jóźwik - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Radacz
3. Marek Sucholas
4. Marek Biadasz
5. Paweł Skudzawski
6. Marian Walczak
7. Bogusław Mołodecki
8. Roman Popek

Gallery

Jesteś tutaj Święta i rocznice