Zachowaj trzeźwy umysł

Print

Już po raz X Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do Jubileuszowej ogólnopolskiej akcji ?ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ?.

Kampania tej akcji trwa od 1 kwietnia do 30 listopada, a uczestniczą w niej szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Witkowo.

alt

W ramach akcji przeprowadzono 5 konkursów indywidualnych : dla szkół podstawowych plastyczny pt. ?Życzę sobie? oraz ulotkowy pt. ?Dwa kółka?, a dla szkół gimnazjalnych : plastyczne pt. ?Życzę Tobie? i ?Szukamy Młodych Mistrzów? oraz ulotkowy pt. ?Na dwóch kółkach?.

Wśród laureatów w/w konkursów znaleźli się prze dstawiciele naszej gminy. Ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie - Julita Michalska, Weronika Dardzikowska i  Patryk Wojciechowski, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie - Tomasz Zawierucha, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie - Agnieszka Olejniczak i z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie - Agnieszka Olszewska. W/w uczniowie otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i  gry komputerowe.

Pamiątkowe dyplomy-certyfikaty otrzymali również - koordynator całej akcji Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek, poszczególne placówki oświatowe biorące udział w akcji oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo.