Informacja dla rolników w sprawie suszy 2018 r.

Print

Uprzejmie informuję, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br. można składać się do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie biuro nr 26 lub nr 6 do dnia 9 lipca 2018 r.

Burmistrz GiM Witkowo

/-/Marian Gadziński