Akcja żniwna na terenie Gminy Witkowo

Print

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem spotkania były sprawy związane z akcją żniwną.

narada1-001

narada1 1-001
Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński zapoznał z planowanymi w 2018 r. inwestycjami. Ponadto omówiono sprawy związane z organizacją Gminnych Dożynek – Witkowo 2018 r., które odbędą się 26 sierpnia na Stadionie Miejskim w Witkowie.
Sołtysi zapoznali się także z informacją na temat realizacji Funduszu Sołeckiego.