74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Print

Punktualnie o godzinie 17:00 w całym Witkowie rozbrzmiały syreny. W ten sposób nasza lokalna wspólnota uczciła 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich pojawiła się delegacja witkowskiego samorządu z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo - Marianem Gadzinskim na czele. Po krótkim wystąpieniu włodarza naszej Gminy nastąpiło okolicznościowe złożenie wiązanek kwiatów. Kolejny raz oddaliśmy hołd naszym bohaterom.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.