Kibice na Medal

Print

Klub Sportowy Witkowo Biega zaprasza do udziału w konkursie. Jak informuje  na swoim oficjalnym profilu www.facebook.com/WitkowoBiega "Uwaga Kibice! Nie możesz wystartować w naszym Biegu lub jeszcze nie czujesz się na siłach, by przebiec 10 kilometrów? Możesz wystartować w innej rywalizacji – konkursie na zorganizowany doping przy trasie Biegu Głównego.

Konkurs przeznaczony jest dla zorganizowanych grup kibiców w liczbie od 5 do 15. W każdej grupie musi być minimum jedna pełnoletnia osoba, która będzie kapitanem zespołu. A więc szukajcie przebrań, malujcie twarze i przyjdźcie podzielić się Waszą pozytywną energią!
Czekamy na Wasze zgłoszenia :)"

kibic-witkowska-10

REGULAMIN KONKURSU „KIBICE NA MEDAL”

III Witkowska Dycha oraz bieg towarzyszący „Trzeźwy umysł”

 

I. CEL KONKURSU

Promowanie pozytywnej i radosnej postawy kibica.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany w związku z III Witkowska Dycha, odbywającym się 23 września 2018 r. w Witkowie.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Witkowo Biega oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest przeznaczony dla grup kibiców, które poprzez swój doping, muzykę, oklaski, okrzyki, transparenty, charakteryzację, hasła motywacyjne, etc., zagrzeją wszystkich biegaczy do wzmożonej rywalizacji na trasie biegu.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być zorganizowane grupy (znajomych, klubów, szkół, klas, zespołów muzycznych) spełniające poniższe kryteria:

- grupa musi liczyć minimum 5 osób,

- Organizator na pisemny wniosek zgłaszającego może dopuścić mniejszą ilość osób w grupie do konkursu (np. w przypadku zespołu muzycznego),

- grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował oraz pełnił opiekę nad niepełnoletnimi osobami,

- grupa musi zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając do dnia 10.09.2018 r. na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , swoje zgłoszenie zawierające nazwę, dane kontaktowe przedstawiciela oraz przewidywane miejsce, w którym dana grupa będzie kibicować.

3. Strefy kibicowania przyporządkowane będą poszczególnym grupom przez organizatora, poprzez nadanie numeru (do grupy należy wykonanie numeru nadanego przez organizatora, który ma być w widocznym miejscu).

4. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest zatrzymywanie biegaczy.

5. Strefom kibica organizator nie udostępnia energii elektrycznej ani dodatkowego wyposażenia.

6. Grupy kibiców biorąc udział w Konkursie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy z nazwą grupy oraz przydzielonym numerem, wykonaną na własny koszt.

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez Grupy kibicujące.

8. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca dopingu w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań.

9. W trakcie kibicowania zabrania się wykorzystywania słów i zwrotów powszechnie postrzeganych za obraźliwe oraz nakazuje przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w RP.

10. Po zawodach, do dnia 25.09.2018r. (do godz. 23.59), uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania dokumentacji zdjęciowej na adres – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , wraz z wytypowaniem 1 zdjęcia, które weźmie udział w konkursie internetowym.

11. Grupa zobowiązana jest do pozostania w strefie kibica od momentu przebiegnięcia pierwszego zawodnika do przebiegnięcia ostatniego zawodnika.

12. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia się minimum 5 grup dopingujących.

13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć w serwisie Facebook, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni.

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się 23 września 2018 roku od godziny 14.00 do 15.30 na trasie biegu „Witkowska Dycha”.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY

1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie internetowe przeprowadzone na FunPage’u III Witkowskiej Dychy, w dniach 27-30.09.2018 r. (do godz. 21.00)

2. Nagrodzone zostaną 3 grupy które „uzbierają” najwięcej polubień swojego zdjęcia.

3. Przewiduje się nagrody w postaci bonu

I MIEJSCE – 300 zł;

II MIEJSCE – 200 zł;

III MIEJSCE – 100 zł.

4. Wręczenie Nagród odbędzie się na ustalonym w późniejszym terminie spotkaniu na ręce opiekuna grupy podanego podczas zgłoszenia.

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać: (karta zgłoszenia poniżej)

- nazwę Grupy/Drużyny,

- opis Grupy (krótką charakterystykę, ciekawy opis grupy kibiców, startującej w konkursie,

- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela Grupy: poprawny adres mail oraz numer telefonu,

- planowaną liczbę osób, która będzie kibicować w ramach Grupy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu wykonanych podczas III Witkowskiej Dychy do celów promocyjnych i marketingowych.

 

KONKURSU „KIBICE NA MEDAL”

III Witkowska Dycha oraz bieg towarzyszący „Trzeźwy umysł”

 

Nazwa grupy/drużyny

…………..……………………………………………………..

Lp.

Imię, nazwisko

Opiekun grupy/uwagi

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

 

Opis grupy/drużyny:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Dane kontaktowe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………