XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Print

27 września odbyła się kolejna, XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała następujących informacji: informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przebiegu sezonu letniego, informacji WKU na temat wstąpienia do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Rada Miejska podjęła także następujące uchwały:

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

XLII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Kolejna sesja planowana jest na 16 października 2018 r.