Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Sukces Fair Play

Drukuj

5 października 2007r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, której tegorocznym laureatem została również Gmina Witkowo. Gala była zakończeniem konkursu, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Adresowany jest do samorządów, które są otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniają przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonalną obsługę.

 

Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji


Podczas uroczystości ogłoszone zostały oficjalne wyniki, a Kapituła Konkursu wręczyła nagrody, wyróżnienia i certyfikaty "Gmina Fair Play" laureatom, wyłonionym, podczas dwustopniowej weryfikacji.

Dla Gminy Witkowo certyfikat odebrał Burmistrz Witkowa - Krzysztof Szkudlarek.

Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji


Konkurs prowadzony był w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych. W pierwszym etapie konkursu zainteresowane gminy składały na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu, po czym wypełniały stosowną ankietę, zawierającą między innymi informacje o charakterze ekonomicznym gminy, ofercie inwestycyjnej, promocji gospodarczej i organizacji obsługi inwestorów.

Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji


W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt we wszystkich gminach sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, zorganizowane zostały spotkania z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy. Dodatkowym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą inwestycje na terenie danej gminy. Na podstawie ocen inwestorów stworzona została lista gmin, którym przyznano tytuł promocyjny i certyfikat "Gmina Fair Play".

Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji


Założeniem organizatorów konkursu jest odnalezienie i wskazanie gmin z dobrymi pomysłami na własny rozwój. Starają się wskazać polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować, gdzie będą obsługiwani w przyjaznej atmosferze, będą mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu.

Głównym celem konkursu "Gmina Fair Play" jest wielostronne działanie promocyjne. Szczególnie dotyczy to promocji i wyróżnienia gmin przyjaznych dla inwestorów. Działania promocyjne obejmują między innymi udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, publikację artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także promocję bezpośrednią (udział w spotkaniach, targach, konferencjach). Wśród laureatów promowany jest Katalog Ofert Inwestycyjnych "Gmina Fair Play", którego zawartość określa zakres informacji oczekiwanych przez inwestorów. Poza informacjami dotyczącymi terenów inwestycyjnych, kosztów lokalnych, dostępnych mediów technicznych, oferowanych przez gminę ulg podatkowych, w katalogu zamieszczane są informacje na temat oferty kulturalnej, dostępnych na terenie gminy miejscach rekreacyjnych, zabytkach, itp.

Uczestnictwo w konkursie i przyznanie tytułu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest potwierdzeniem wysokiego poziomu obsługi inwestycyjnej w gminie i buduje pozytywny wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów. To kolejne wyróżnienie dla naszych działań, które zdaniem władz samorządowych przyczyni się do dalszego jeszcze szybszego rozwoju.

Jesteś tutaj Nagrody i wyróżnienia Gmina Fair Play