Bezpłatna pomoc prawna

Drukuj

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje sześć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby, którym w okresie ostatniego roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 • kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wskazanych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram Działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na Terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2018

1. Urząd Gminy i Miasta Witkowo
adres: lokal gminny położony w Witkowie przy ul. Sportowej 15
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00
Środa: od godz. 13.00 do 17.00
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

2. Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie

adres: lokal znajdujący w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie przy ul. Poznańska 8 pokój nr 4 oraz lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34-Dom Socjalny

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Wtorek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8 , pokój nr 4
Środa: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Czwartek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, pokój nr 4
Piątek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno

 W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

3. Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
adres: sala USC w budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. 1 Maja 1w Trzemesznie,


Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Środa: od godz. 13.00 do 17.00 /adwokat/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

4. Urząd Gminy Kiszkowo
adres:lokal znajdujący w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej położony w Kiszkowie przy ul. Polna 33
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Środa: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

 
5. Urząd Miasta i Gminy Kłecko
adres: lokal biurowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25 (parter- główne wejście od ulicy)
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 14.00
Środa: od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek: od godz. 13.00 do 17.00
Piątek: od godz. 10.00 do 14.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

6. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Środa: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /radca prawny/
Piątek: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

Jesteś tutaj Bezpłatna pomoc prawna