Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Postępowanie przetargowe

pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I - ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowany jest w ramach 1 kontraktu. W dniu 6 kwietnia 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację prac objętych Projektem.

Otwarcie ofert przetargowych miało miejsce w dniu 21 kwietnia 2011 r. o godz. 1330.

Złożono 2 oferty.

Wykonawcą zadania jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PRODUKCYJNO-HANDLOWE ?HENBUD? HENRYK KACZOR, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko. Wartość prac zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 4 593 804,47 zł brutto.

W dniu 24 maja 2011 r. podpisano umowę na realizację prac.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu wyniosła 4 650 833,88 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania w kwocie 2 445 105,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 205 728,64 zł. to środki własne gminy.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap - Postępowanie przetargowe