Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie aneksów do umowy o dofinansowanie

W związku z trwającą realizacją Projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, po zakończonych procedurach przetargowych na realizację projektu, w dniu 4 sierpnia 2011 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-106/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu wynosi 4 650 833,88 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 2 445 105,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 205 728,64 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy.

W dniu 15 marca 2012 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01.01-30-106/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010 r. Aneks dotyczył zmiany całkowitej wartości Projektu która wynosi 4 639 918,56 zł oraz kwoty dofinansowania wynoszącej 2 433 218,24 zł.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap - Podpisanie aneksów do umowy o dofinansowanie