Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem

W dniu 10 marca 2011 r. zakończono rzeczową realizację Projektu pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Jerzego Pucha i Zastępcę Prezesa Zarządu Ewę Hoffmann, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka podpisana została umowa nr UDA-RPWP.03.06.03-30-003/09-00 o dofinansowanie Projektu.

W ramach projektu w 2010 r. zakupiono średni pojazd ratowniczo - gaśniczy, który dodatkowo wyposażony jest w reflektor ręczny, radiotelefon przewoźny, maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000 W i wciągarkę o uciągu min. 2,4 tony. Wartość zakupionego samochodu to kwota 668 750,00 zł.

W ramach Projektu zakupiono również 8 sztuk sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym: 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych, wyposażonych w butlę stalową, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu, agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym, rozpieracz hydrauliczny ramieniowy, nożyce hydrauliczne oraz pompę hydrauliczną z napędem spalinowym za łączną kwotę 68 105,02 zł.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu to kwota 757 185,01 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscylowało na poziomie 409 021,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 348 163,59 zł. pochodziła ze środków własnych gminy.

Rezultatem Projektu jest objęcie ochroną przeciwpożarową terenu o powierzchni aż 18 440 ha. Obszar ten jest obszarem Gminy i Miasta Witkowo, który jest statutowym rewirem OSP w Witkowie. Poza tym w razie zagrożenia jednostka będzie interweniowała poza terenem gminy Witkowo - na terenie sąsiednich gmin.

Celem głównym projektu jest wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie na wysokim poziomie gotowości bojowej jednostki.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem