Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 2 października 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożono wniosek o dofinansowanie Projektu pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.?

Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Projekt został wybrany do dofinansowania.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Jerzego Pucha i Zastępcę Prezesa Zarządu Ewę Hoffmann, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy ? Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.03.06.03-30-003/09-00 o dofinansowanie Projektu pt. ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.?

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu technologicznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 699 999,99 zł. Projekt przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 419 999,99 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 4 kontraktów.

W ramach Projektu przewidziano zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego. Dostarczany pojazd będzie dodatkowo wyposażony w reflektor ręczny (lampa numerowa), radiotelefon przewoźny, maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000 W, wciągarkę o uciągu min. 2,4 tony.

W ramach Projektu przewidziano również zakup 8 sztuk sprzętu ratowniczo - gaśniczego, którym będą:

  • 2 szt. aparatów powietrznych (typ nadciśnieniowy z maską),
  • 2 szt. czujników bezruchu,
  • agregat prądotwórczy 2,2 kVA, IP 54 - do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego,
  • rozpieracz hydrauliczny o max. sile rozpierania na końcach szczęk do 4,5 t i min. rozwarciu 600 mm,
  • nożyce hydrauliczne o rozwarciu 90-150 mm,
  • agregat do narzędzi hydraulicznych o napędzie spalinowym, z wężami o długości min. 5 m.

Rezultatem Projektu jest objęcie ochroną przeciwpożarową terenu o powierzchni aż 18 440 ha. Obszar ten jest obszarem Gminy i Miasta Witkowo, który jest statutowym rewirem OSP w Witkowie. Poza tym w razie zagrożenia jednostka będzie interweniowała poza terenem gminy Witkowo - na terenie sąsiednich gmin.

Celem głównym Projektu jest wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie na wysokim poziomie gotowości bojowej jednostki.

Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji Projektu to 8 sierpnia 2010 r.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - Podpisanie umowy o dofinansowanie