Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Projekt pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem?, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowany jest w ramach 4 kontraktów.

W dniu 12 maja 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 2 500 l i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.

Otwarcie ofert przetargowych miało miejsce w dniu 28 maja 2010 r. o godz. 1230.

Złożono 1 ofertę.

Wykonawcą zadania jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE STOLARCZYK MIROSŁAW, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce.

Wartość zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 668 750,00 zł brutto.

W dniu 13 lipca 2010 r. podpisano umowę na realizację zadania.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego