Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie umowy dotyczącej samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 13 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza ? Krzysztofa Szkudlarka, a Mirosławem Stolarczykiem właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego została podpisana umowa na sprzedaż fabrycznie nowego (rocznik 2010) średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 PN-EN 1846-1: M-2-6-2500-8/1600-1 (GBA 2,5/16) na podwoziu MAN/STAR typ TGM, wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 2 500 l i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, w ramach realizacji Projektu pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym Projektem realizowanym przez Gminę Witkowo w latach 2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego to kwota 668 750,00 zł.

Termin wykonania tego zakresu umowy przypada na 31 lipca 2010 r.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - Podpisanie umowy dotyczącej samochodu ratowniczo-gaśniczego