Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

II Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Projekt pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem?, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowany jest w ramach 4 kontraktów.

W dniu 12 stycznia 2011 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.

Otwarcie ofert przetargowych miało miejsce w dniu 20 stycznia 2011 r. o godz. 1300.

Złożono 2 oferty.

Wykonawcą zadania jest PPHU TEL_POŻ_SYSTEM ?ISKRA? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań.

Wartość zakupu sprzętu, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 68 644,80 zł brutto.

W dniu 9 lutego 2011 r. podpisano umowę na realizację zadania.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - II Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego