Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie umowy dotyczącej sprzętu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 9 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza ? Krzysztofa Szkudlarka, a spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-POŻ-SYSTEM ?ISKRA? Sp. z o.o. została podpisana umowa na sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, w ramach realizacji Projektu pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego?, Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym Projektem realizowanym przez Gminę Witkowo w latach 2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

W ramach tej części Projektu planowany jest zakup następującego sprzętu:

  • 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych ?AUER?,
  • 2 szt. sygnalizatorów bezruchu,
  • agregat prądotwórczy,
  • rozpieracz hydrauliczny - ramieniowy,
  • nożyce hydrauliczne,
  • pompa hydrauliczna.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu to kwota 68 644,80 zł.

Termin wykonania tego zakresu umowy przypada na 28 lutego 2011 r.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - Podpisanie umowy dotyczącej sprzętu ratowniczo-gaśniczego