Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie

W związku z trwającą realizacją Projektu pt.: ?Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem? współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III ?Środowisko Przyrodnicze?, Działania 3.6 ?Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego,? Schematu III ?Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w dniu 16 maja 2011 r. podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.06.03-30-003/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu wynosi 757 185,01 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 409 021,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 348 163,59 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - Podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie