Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo

Drukuj

11 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w ramach konsultacji społecznych opracowanej „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Witkowo” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo

Podczas spotkania Grzegorz Kamiński, reprezentujący Fundację „Partnerzy dla Samorządu” zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami związanymi z opracowanym dokumentem. 

Kolejnym etapem prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo” będzie „spacer badawczy”, obejmujący wyznaczone obszary rewitalizacji, który odbędzie się 19 grudnia. Spacer rozpocznie się o godz. 10:00 przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1 (parking obok Urzędu). Zainteresowanych tematem rewitalizacji mieszkańców serdecznie zapraszamy.     

 

 

Jesteś tutaj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo