Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Nagrody i wyróżnienia

Drukuj

Statuetka Godła Promocyjnego Orła Białego

W piątek 7 czerwca w zamku w Rydzynie odbyła się Gala Fundacji Orła Białego, podczas której wręczone zostały Statuetki Godła Promocyjnego Orła Białego. Godło Promocyjne cieszy się prestiżem, szacunkiem i autorytetem, a przede wszystkim kojarzy się z sukcesem. Otrzymali je nie tylko przedsiębiorcy, ale także gospodarni samorządowcy, ludzie kultury i sztuki, wybitni sportowcy, działacze społeczni. Jednym z laureatów był Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa Krzysztof Szkudlarek.

Gala Fundacji Orła Białego

Gala Fundacji Orła Białego

Podczas IV Edycji o Promocyjne Godło Orła Białego kapituła postanowiła wyróżnić 16 wybitnych Polaków. Wykonane z brązu statuetki przedstawiające Orła wznoszącego się do lotu, powędrowały między innymi do prezydenta Katowic Piotra Uszoka, prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej, profesor Marii Siemionow, wybitnej transplantolog.

Gala Fundacji Orła Białego

Pan Jan Ludwiczak, prezes Fundacji Orła Białego prowadząc Galę powiedział między innymi, że nawet w najtrudniejszych czasach są ludzie, którzy pracują dla swoich lokalnych społeczności, którzy odznaczają się innowacyjnością i tworzą coś wyjątkowego. Burmistrz Krzysztof Szkudlarek został nagrodzony między innymi za skuteczne, gospodarne kierowanie i zarządzanie gminą, co skutkuje jej wszechstronnym rozwojem. Rozbudowa, unowocześnianie między innymi bazy sportowej, kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, dbałość o wizerunek gminy to konsekwentna realizacja strategii jej rozwoju.

Gala Fundacji Orła Białego

Gmina i Miasto Witkowo uhonorowane Wielkopolskim Certyfikatem ?Rzetelny Samorząd?

W kwietniu 2013 r. w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020 Gmina i Miasto Witkowo została nominowana do otrzymania Certyfikatu "Rzetelny Samorząd" za efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych na realizację Projekt "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap." Konkurs został ogłoszony w ramach III edycji Programu ?Rzetelni."

Gmina i Miasto Witkowo uhonorowane Wielkopolskim Certyfikatem "Rzetelny Samorząd"

Celem oraz ideą Programu jest promowanie samorządów, które dbając o normy etyczne oraz wysokie standardy rzetelnie współpracują z inwestorami, przedsiębiorcami, jak również z mieszkańcami, a swoimi działaniami wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Decyzją członków Rady Programowej, Patronów oraz Organizatorów po spełnieniu wszystkich wymagań konkursu w dniu 11 czerwca br. Gmina i Miasto Witkowo została uhonorowana Wielkopolskim Certyfikatem "Rzetelny Samorząd". Uroczysta Gala konkursu, podczas której zostały wręczone przyznane Statuetki i Certyfikaty odbyła się 22 czerwca w Warszawie.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

12.02. br. w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Konkursu ?Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu?. Gościem honorowym gali był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.

Konkurs jest rozgrywany w następujących kategoriach konkursowych: produkcja, handel i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywności, ekologia, organizacja i zarządzanie, samorządność, oświata i kultura. Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań.

Kapituła złożona z przedstawicieli urzędów, instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu, dokonała wyboru kandydatów do tytułu - HIT 2011. Kapituła oceniła przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów, standard relacji z klientami i kontrahentami, technologię, sposób oddziaływania na środowisko naturalne, rodzaj i zakres korzyści osiągniętych przez użytkowników, walory ergonomiczne, bezpieczeństwo użytkowników oraz odbiorców i klientów.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

Gmina i Miasto Witkowo została wyróżniona tytułem HIT 2011 w kategorii - Samorządność. Tytuł ten otrzymaliśmy za realizację projektu pt. ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?. Wynikiem realizacji projektu była przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie poprzez między innymi przebudowę alei na terenie OW w Skorzęcinie, modernizację oświetlenia, budowę boisk sportowych, placów zabaw, modernizację mola oraz rekultywację plaży. Głównym celem projektu było osiągnięcie rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Witkowo.

Na uroczystej gali zostały wręczone laury najlepszym przedsiębiorstwom, urzędom i instytucjom z Wielkopolski. W Powiecie Gnieźnieńskim przyznano kilka wyróżnień, jedno z nich otrzymała Gmina i Miasto Witkowo, którą reprezentował Burmistrz Krzysztof Szkudlarek. Na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wręczono okolicznościową statuetkę i dyplom.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu dla Witkowa

 

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo

Gmina i Miasto Witkowo otrzymała tytuł ?Aktywnego Europejczyka? w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gmina. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a certyfikat odebrał Burmistrz - Krzysztof Szkudlarek.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Na podsumowaniu wdrażania w roku 2010 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Witkowo zostało uznane, jako najaktywniejszy beneficjent WRPO na lata 2007-2013 i tym samym Gmina została laureatem I miejsca w konkursie. Przy wyborze brano pod uwagę ilość realizowanych projektów, stan i prawidłowość ich realizacji oraz charakter.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Gmina zrealizowała projekt zwiększający atrakcyjność turystyczną Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz projekt polegający na usprawnieniu technicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczym.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas konferencji Wielkopolska innowacyjna - zmiana dzięki Funduszom Europejskim, która odbyła się 8 listopada 2010 r. w auli Politechniki Poznańskiej.

Tytuł ?Aktywnego Europejczyka? dla Gminy Witkowo


Podczas konferencji został przedstawiony stan wdrażania WRPO, plany dotyczące kolejnej perspektywy finansowej oraz zostały poruszone zagadnienia związane z nowymi inicjatywami Jessica i Jeremie.

 

Działalność władz samorządowych Witkowa niejednokrotnie była oficjalnie doceniana

  • W 2007 r. Gmina i Miasto Witkowo otrzymało tytuł ?Gmina Fair Play? - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
  • Jako jedyna w Powiecie Gnieźnieńskim gmina otrzymała certyfikat ?Gmina otwarta na fundusze strukturalne?.
  • W rankingu ?Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom? Gmina i Miasto Witkowo zajęła 16. miejsce w grupie gmin do 15 tys. mieszkańców.
  • Gminę i Miasto wyróżniono nagrodą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Burmistrz Krzysztof Szkudlarek we współzawodnictwie o tytuł ?Wielkopolskiego Burmistrza Roku? w 1997 r. znalazł się w ?złotej dziesiątce?,  a w województwie konińskim zajął drugie miejsce. Dnia 22 maja 2006 r. odebrał w Warszawie dyplom honorowy w konkursie ?Europejczyk Roku? 2005.
  • Otrzymaliśmy wyróżnienie ?Rzeczypospolitej? w kategorii ?Najlepsza Gmina Miejska?. Znaleźliśmy się wśród gmin, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2001-2004 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
  • Gmina uczestniczyła w ogólnopolskim programie ?Przejrzysta Polska? i za wykonanie założonych zadań otrzymała od organizatorów odpowiedni certyfikat za rok 2005.

 

"Gmina Fair Play? - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Gmina otwarta na fundusze strukturalne

Nagroda Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

?Europejczyk Roku?

Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom

Certyfikat ?Przejrzysta Polska?

Jesteś tutaj Nagrody i wyróżnienia