Osiągnięte przez Gminę i Miasto Witkowo poziomy recyklingu
i ograniczenia masy odpadów składowanych

Drukuj

Osiągnięte przez Gminę i Miasto Witkowo poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku za lata 2012 -2017.

Rok

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) [%]

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku [%]

2012

13,6

48,8

2013

12,1

102,3

2014

16,5

130,9

2015

28,0

79,7

2016

38,0

22,5

2017

22,3

9,9

Jesteś tutaj Osiągnięte przez Gminę i Miasto Witkowo poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów składowanych