Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Dzieje Witkowa

Drukuj

W dniu 28 stycznia 2011r. w Budynku Oświatowym w Witkowie odbyła się promocja monografii pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera pt. ?Dzieje Witkowa?. Publikacja jest udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości ?Ziemi Witkowskiej?, zawiera wiedzę o historii Witkowa.

Dzieje Witkowa

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, Pani Magdalena Czuba w zastępstwie Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Senator RP Piotr Gruszczyński, Zespół Autorski - Redaktor monografii prof. dr hab. Przemysław Hauser oraz Paweł Anders, Katarzyna Gauze, Sebastian Mazurkiewicz, Piotr Okulewicz i Krzysztof Stryjkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki i Radni Rady Miejskiej w Witkowie, Przewodniczący Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Zdzisław Kujawa wraz z Radnymi Powiatu Gnieźnieńskiego, Sołtysi, Przedstawiciele firm i zakładów pracy z terenu Gminy i Miasta Witkowo, Dyrektorzy Gminnych Instytucji Kultury, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz mieszkańcy, którzy przyczynili się do powstania monografii Witkowa. Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że jest dumny z wydania z serii ?Dzieje miast Wielkopolski?- monografii ?Dzieje Witkowa?. Publikacja ta została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś przede wszystkim o przeszłości i o teraźniejszości Witkowa. Promocja pozytywnego wizerunku Gminy oraz integracja mieszkańców jest jednym z priorytetowych zadań Samorządu Gminy i Miasta Witkowo.

Dzieje Witkowa

Wychodząc naprzeciw Władze Samorządowe w latach 2006-2010 zapoczątkowały zebranie materiałów historycznych i opracowanie ?Dziejów Witkowa?. Burmistrz wyraził nadzieję, że publikacja będzie pomocna ludziom młodym, którzy lubią wyszukiwać i rozwiązywać różne tajemnice z przeszłości, którzy czują się na siłach wziąć udział w budowaniu przyszłości naszego regionu. Niech publikacja ta będzie podsumowaniem dokonań dla minionych pokoleń i oceną naszego dziedzictwa dla pokoleń następnych.

Czytelnikom tej lektury Burmistrz życzył miłego spędzenia czasu przy czytaniu publikacji. Podziękował również Zespołowi Autorskiemu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania monografii.

Dzieje Witkowa

Przedstawiciel Zespołu Redakcyjnego i Autorskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury Paweł Anders przedstawił historię przebiegu prac związanych z wydaniem monografii.

Prezentacji książki ?Dzieje Witkowa? dokonał redaktor naczelny prof. dr hab. Przemysław Hauser, który omówił pokrótce ?Dzieje Witkowa? od czasów prehistorycznych, a kończąc na współczesności. Podkreślił, że treści zawarte w tej książce nie wyczerpują tematyki związanej z dziejami Witkowa. Być może dalsze poszukiwania źródłowe przyniosą efekty umożliwiające przynajmniej częściowe jej uzupełnienie i opracowanie pełniejszej syntezy historii miasta.

Dzieje Witkowa

Senator Piotr Gruszczyński składając gratulacje w związku z wydaniem monografii podkreślił, że ta książka nie dzieli, ale zdecydowanie łączy i poprzez Dzieje Witkowa wszyscy utożsamiamy się z naszym regionem, z naszą Wielkopolską. Określił monografię jako wartościową pozycję historyczną. Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata określił monografię jako ważny element w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Gminy Witkowo. Pogratulował wydania historii Witkowa.

Spotkanie umilił występ solistów Studia Piosenki przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz występ Witkowskiej Kapeli Odjazdowej, która zaprezentowała Balladę Witkowską do słów wokalisty Pana Adama Zdzuja.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza podziękowań Zespołowi Autorskiemu za wkład pracy związany z opracowaniem i wydaniem monografii pt.: ?Dzieje Witkowa?. Z okazji wydania monografii o Witkowie Witkowski Klub Kolekcjonerów zorganizował wystawę okolicznościową pt.: ?Witkowo wczoraj i dziś?.

Dzieje Witkowa

Osoby zainteresowane mogły osobiście porozmawiać z autorami monografii i uzyskać autografy w otrzymanym egzemplarzu ?Dzieje Witkowa?.

Publikację można nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo za kwotę 30,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
62-230 Witkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
tel. (61) 477-81-62

Jesteś tutaj Publikacje i Multimedia Dzieje Witkowa