Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyłonienia organów sołectw i osiedli

Drukuj

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyłonienia organów sołectw i osiedli.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i § 21 Statutów Sołectw: Jaworowo, Małachowo Wierzbiczany, Czajki, Piaski, Folwark, Witkówko, Kamionka, Malenin, Mąkownica, Dębina, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Strzyżewo, Chłądowo, Ruchocinek, Ćwierdzin, Odrowąż, Ruchocin, Kołaczkowo, Gorzykowo, Małachowo Złych Miejsc, Mielżyn, Sokołowo, Skorzęcin, Małachowo Kępe, Wiekowo oraz § 23 Statutów Osiedli Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 w Witkowie, Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje:

§1.


1. W związku z upływem kadencji organów sołectw i osiedli zwołuje się zebrania wiejskie i zebrania osiedli zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.


2. Miejsce i termin zebrań oraz przewodniczących zebrań określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta

Krzysztof Szkudlarek

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 / 15

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

Terminarz zebrań wyborczych

w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli z terenu gminy i miasta Witkowo

L.p.

Sołectwo

Data

Godz. i miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania Burmistrz GiM Witkowo

Uczestniczący pracownik Urzędu GiM

1.

Czajki

19 stycznia 2015r. (poniedziałek)

16,00

Świetlica Wiejska w Jaworowie

Krzysztof Szkudlarek

E. Pawlaczyk

2.

Jaworowo

19 stycznia 2015r. (poniedziałek)

17,30 Świetlica Wiejska w Jaworowie

Krzysztof Szkudlarek

E. Pawlaczyk

3.

Ostrowite Prymasowskie

20 stycznia 2015r. (wtorek)

19,00 Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

J. Drella

4.

Sokołowo

20 stycznia 2015r. (wtorek)

17,30

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

J. Drella

5.

Kamionka

20 stycznia 2015r. (wtorek)

16,00 Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

J. Drella

6.

Gaj

27 stycznia 2015r.

(wtorek)

16,00 harcówka

Krzysztof Szkudlarek

D.Knast

7.

Chłądowo

22 stycznia 2015r.

(czwartek)

17,30

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

H.Pietrowicz

8.

Witkówko

23 stycznia 2015r. (piątek)

16,00

Mieszkanie Sołtysa

Krzysztof Szkudlarek

A.Kwapich

9.

Piaski

23 stycznia 2015r. (piątek)

17,30

Świetlica Wiejska w Folwarku

Krzysztof Szkudlarek

A.Kwapich

10.

Folwark

23 stycznia 2015r. (piątek)

18,30

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

A.Kwapich

11.

Ruchocinek

28 stycznia 2015r. (środa)

18,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

M.Roszkowiak

 

12.

Wiekowo

 

21 stycznia 2015r. (środa)

18,00 Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

M.Roszkowiak

13.

Małachowo Wierzbiczany

26 stycznia 2015r. (poniedziałek)

17,00

Świetlica Wiejska w M.Z.M.

Krzysztof Szkudlarek

S.Mietlicka

14.

Małąchowo Kępe

2 lutego 2015r. (poniedziałek)

16,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

K.Bieniara

15.

Małachowo Złych Miejsc

26 stycznia 2015r. (poniedziałek)

18,30

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

 

S.Mietlicka, D.Knast

16.

Dębina

4 lutego 2015r. (środa)

18,00

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

Krzysztof Szkudlarek

M.Polak

17.

Ćwierdzin

29 stycznia 2015r. (czwartek)

17,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

S.Mietlicka

18.

Mąkownica

31 stycznia 2015r. (sobota)

18,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

M.Wilińska

19.

Ruchocin

30 stycznia 2015r. (piątek)

18,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

M.Wilińska

20.

Mielżyn

2 lutego 2015r. (poniedziałek)

18,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

 

I.Wasiewicz-Majchrzak, M.Osadnik

21.

Strzyżewo Witkowskie

24 stycznia 2015r. (sobota)

15,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

B.Kałużna

22.

Skorzęcin

29 stycznia 2015r. (czwartek)

18,30

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

M.Polak, H.Pietrowicz

23.

Odrowąż

3 lutego 2015r. (wtorek)

16,30

Mieszkanie sołtysa

Krzysztof Szkudlarek

A.Frańczak

24.

Malenin

3 lutego 2015r. (wtorek)

15,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

A.Frańczak

25.

Gorzykowo

3 lutego 2015r. (wtorek)

18,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

A.Frańczak

26.

Kołaczkowo

24 stycznia 2015r. (sobota)

17,00

Świetlica Wiejska

Krzysztof Szkudlarek

B.Kałużna

27.

Osiedle Nr 1

(JN)

5 lutego 2015r.

(czwartek)

17,00

Sala w UGiM

Krzysztof Szkudlarek

J.Barańska,

St.Antoszczyszyn

28.

Osiedle Nr 2

(JO)

10 lutego 2015r. (wtorek)

17,00

Sala w UGiM

Krzysztof Szkudlarek

St.Antoszczyszyn

29.

Osiedle Nr 3 (ZS)

19 lutego 2015r. (czwartek)

17,00

Sala w UGiM

Krzysztof Szkudlarek

J.Barańska

30.

Osiedle Nr 4

(MW)

20 lutego 2015r.

(piątek)

17,00

Sala w UGiM

Krzysztof Szkudlarek

H.Koźniewska

A.Kwapich

31.

Osiedle Nr 5

(AP)

11 lutego 2015r.

(środa)

18,00

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Krzysztof Szkudlarek

I.Wasiewicz-Majchrzak

Jesteś tutaj Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli Zebrania wyborcze