Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku

Drukuj

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Witkowo do 2020 roku jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Gminy Witkowo. Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.

Przedmiotowe opracowanie to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Witkowo do 2020 roku Gmina otrzymała nową misję oraz wizję rozwoju. Zmieniły się również zapisy na poziomie kierunków działań i celów strategicznych.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku. (*.pdf) - 1,93 MB

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020

Drukuj

Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 sporządza się w celu określenia wpływu na środowisko założonych w niej celów oraz zadań strategicznych. Dokument ten przedstawia możliwe negatywne skutki realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020, wskazując jednocześnie zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji. Przedmiotowa Prognoza stanowi dokument wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji organów zarządzających ze znaczącym naciskiem na udział lokalnego społeczeństwa.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020. (*.pdf) - 2,70 MB

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 - konsultacje społeczne

Drukuj

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju  Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 - konsultacje społeczneW związku z opracowaniem Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla ?Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020,? zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią opracowanego dokumentu.  Prognoza Oddziaływania Na Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl, a wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Więcej…

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 - konsultacje społeczne

Drukuj

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do roku 2020 - konsultacje społeczne W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją jednego z głównych dokumentów planistycznych, jakim jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią opracowanego projektu. Projekt strategii został zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl, a wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji
Strategii zrównoważonego rozwoju

Drukuj

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju W dniu 29 września 2014r. odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku. Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów firmy WESTMOR Consulting, którzy na zlecenie Gminy i Miasta Witkowo przegotowują aktualizację tego dokumentu planistycznego.

Więcej…

Strona 1 z 2

Jesteś tutaj Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta