Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni

Drukuj
Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Związek Gminy Am Dobrock powstał 1 czerwca 1965 r. W obecnej postaci funkcjonuje od 1 stycznia 1972 r. Gmina Am Dobrock składa się z 7 politycznych członków gmin i ma razem 12.671 mieszkańców, którzy żyją na 17.400 km2 powierzchni. W skład Związku wchodzą gminy: Belum, Neuhaus, Geversdorf, Cadenberge, Oberndorf, Bulkau, Wingst. Siedzibą Urzędu Związku Gmin jest Cadeberge. Związek Gmin leży na terenie powiatu Cuxhaven, nad Morzem Północnym.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni

Od 9 września 2001 r. Burmistrzem Związku Gmin jest polityk CDU - Jan Erik Bohling. Gmina zajmuje się budownictwem socjalnym, utrzymaniem dróg gminnych, szkół, ponadto sprawuje opiekę socjalną, utrzymuje ochotniczą straż pożarną, oczyszczalnię ścieków i dom seniora. Na terenie Związku znajdują się 4 szkoły podstawowe, działa osiem Ochotniczych Straży Pożarnych, trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 4 oczyszczalnie ścieków, do których podłączonych jest ok. 8 tys. mieszkańców (64,5%). Pozostała część mieszkańców korzysta z małych oczyszczalni lokalnych.

Związek Gmin Am Dobrock we współpracy ze Związkiem Sietlandt prowadzi od 1978 r. stację socjalną, a od 1 października 2001 r. utrzymanie stacji przejął Niemiecki Czerwony Krzyż. Również dom seniora ?Hause Am Dobrock?, prowadzony jest wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Posiada 40 miejsc, ale zapewnia dalszą pomoc seniorom mieszkającym w  pobliżu, pełniąc funkcję ?kafejki sąsiedzkiej?. Na terenie Związku funkcjonują 2 pływalnie: kryta i otwarta. Ponadto związek utrzymuje: 3 cmentarze komunalne, 18 dróg gminnych o całkowitej długości 53,5 km, 4 szkoły podstawowe.

W maju 2004 r. z inicjatywy władz wykonawczych Gminy Witkowo jak i Gminy Am Dobrock z Niemiec przystąpiono do działań zmierzających do nawiązania partnerskiej współpracy. Nawiązanie oficjalnej współpracy to możliwość bliższych kontaktów, realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń i wzajemnej promocji.

W związku z tym w dniach od 7 do 10 października 2004 r. na zaproszenie władz samorządowych Gminy i  Miasta Witkowo z wizytą przybyli delegaci z gminy Am Dobrock. Goście w  składzie: burmistrz Związku Gmin Am Dobrock - Jan Eric Bohling, przewodniczący rady partii CDU (Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej) wspólnoty gminnej - Titus Nesper, przewodniczący rady grupy SPD/Grune (Socjaldemokratycznej Partii Zielonych) wspólnoty gmnnej - Karl-Heinz Linck, dyrektor nowoczesnej szkoły średniej w Cadenberge - Wolfgang Spanuth, zostali oficjalnie powitani przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, Zastępcę Burmistrza Mariana Gadzińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogusława Mołodeckiego.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Spotkanie rozpoczęto od zapoznania się z pracą administracji samorządowej w  Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie i z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych i kulturalnych. Podczas ostatniej wizyty delegaci z Gminy Am Dorbock zwiedzili również: miejscowe zakłady pracy, indywidualne gospodarstwa rolne, gospodarstwo agroturystyczne. Delegacja spotkała się z administratorami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie oraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie strażackiej w Witkowie. Zwiedzili Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, oraz zabytki pierwszej stolicy Polski - Katedrę w Gnieźnie i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następnie niemiecka delegacja spotkała się na konferencji w Klubie Garnizonowym z przedstawicielami Rady Miejskiej, miejscowych przedsiębiorców i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych.

Kolejny krok współpracy partnerskiej nastąpił w  dniach 15 - 18 czerwca 2005 r., kiedy to przedstawiciele gminy Witkowo na zaproszenie burmistrza Jana Ericka Bohlinga, gościli w niemieckim Związku Gmin Am Dobrock - powiat Cuxhaven w Dolnej Saksonii. W skład delegacji z polski wchodzili: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek, Zastępca Burmistrza - Marian Gadziński, Radny Rady Miejskiej - Piotr Jóźwik oraz nauczyciel gimnazjum w Mielżynie - Michał Bocheński.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


W czasie pobytu przedstawiciele Gminy i Miasta Witkowo zapoznali się z  funkcjonowaniem systemu administracji lokalnej, opieki społecznej, bezpieczeństwa, oświaty, z działalnością w zakresie kultury, sportu i  turystyki gminy związkowej Am Dobrock oraz z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jej mieszkańców. Następnego dnia przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w zorganizowanej w Ratuszu miejskim konferencji z  radnymi gminy Am Dobrock, kierownictwem urzędu, instytucji gminnych i  lokalnej prasy. Podczas konferencji, uczestnicy zapoznali się z  prezentacjami obu gmin. Starania przedstawicieli zaprzyjaźniających się gmin by kontakty nabrały intensywności i wielostronności zaowocowały podpisaniem listu intencyjnego między gminami, zawierającego tematy i  zadania, jakie gminy chciałyby wspólnie realizować. Po konferencji Burmistrz J.E. Bohling zaprezentował polskiej delegacji Ratusz Cadenberge - główną siedzibę władz miasta i urzędu, przedstawił strukturę i zasady funkcjonowania władz lokalnych i urzędu. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziły struktura organizacyjna, obiekty, wyposażenie i zakres działania Ochotniczej Straży Pożarnej w  Cadenberge i Technicznej Centrali Pożarowej w Cadenberge. Kolejny dzień wizyty polskiej delegacji upłynął na kontynuowaniu zwiedzania firm prowadzących działalność gospodarczą i zapoznawaniu się z  funkcjonowaniem systemu oświaty, opieki społecznej oraz organizacji turystki i rekreacji w gminie Am Dobrock. Po zwiedzeniu tartaku Hagenah i  świetlicy w Wingst - miejsca, w których koncentruje się życie publiczne w poszczególnych miejscowościach gminy. Delegacja udała się do szkół, gdzie po uroczystym powitaniu, goście obejrzeli inscenizację przygotowaną przez dzieci ze szkoły Podstawowej w Cadenberge, a następie udali się do Technikum i Szkoły Zawodowej Am Dobrock w Cadenberge. Nasz delegacja miała także możliwość zwiedzania Zakładu Opiekuńczego dla Seniorów ?Haus am Dobrock? w Cadenberge co przybliżyło przedstawicielom gminy Witkowo funkcjonowanie systemu socjalnego w gminie. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie obiektów turystycznych i  sportowo-rekreacyjnych. Zwiedzono kemping Knaus w Wingst, plażę Duhner z  uzdrowiskiem zwanym ?Nordseeheilbad? Cuxhaven sp. z o.o. oraz basen w  Wingst. Na zakończenie wizyty w Związku Gmin Am Dobrock delegacja z  Gminy i Miasta Witkowo na zaproszenie Burmistrza gminy J.E.Bohlinga uczestniczyła w wieczorze muzycznym z Trio-Blance z  Bremerhaven i  uroczystej kolacji pożegnalnej w Marc5 w Cadenberge. W trakcie kolacji członkowie polskiej delegacji przekazali przedstawicielom władz samorządowych gminy Am Dobrock i odwiedzanych jednostek organizacyjnych gminy oraz zwiedzanych zakładów pracy materiały promujące gminę Witkowo.

W wyniku wzajemnych wizyt i wstępnie podpisanego listu intencyjnego. Rady obu Gmin podjęły uchwały o podjęciu współpracy w  zakresie: kultury i tradycji obu regionów, oświaty, sportu i turystyki, działalności organizacji społecznych oraz ochrony środowiska naturalnego.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


W ramach nawiązanej współpracy miedzy gminą Witkowo i Związkiem Gmin Am Dobrock 10 osobowa grupa sportowców wraz z ich opiekunami wyjechała 19 czerwca 2006 roku na zawody sportowe w triatlonie do gminy niemieckiej. Wyjazd miał charakter rekreacyjno-sportowy i obejmował udział naszych reprezentantów w następujących konkurencjach: - pływanie, jazda rowerem oraz biegi w konkurencjach indywidualnych i sztafetach mieszanych. Gminę Witkowo reprezentowali następujący uczniowie:
Chmielewski Bartosz, Stępień Jakub, Radecki Mateusz, Ziębiński Robert, Sucholas Joanna, Piniarska Ewelina, Soppa Małgorzata, Ziółkowski Adrian, Gościniak Tomasz, Kułaga Patryk. Opiekunami grupy byli: Pan Paweł Piniarski ? nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie i Pan Michał Bocheński - nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie. Natomiast Radę Miejską z Witkowa reprezentowali radni: Pan Henryk Mucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Pan Ireneusz Kwapich - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego.


Młodzież Witkowska została zakwaterowana w Schronisku Młodzieżowym Martin Karnick w Wingst, gdzie została oficjalnie powitana przez Burmistrza Gminy Zbiorczej Am Dobrock Jana Bohlinga i Prezesa Komitetu Współpracy Polsko-Niemieckiej Larsa Mittelstädta, jednocześnie Kierownika Szkoły Średniej w Cadenberge. Następnego dnia młodzież uczestniczyła w  zajęciach w Szkole Średniej w Cadenberge (Haupt - und Realschule), gdzie została uroczyście powitana przez młodzież niemiecką, która na cześć przybyłych gości przygotowała koncert rockowy po czym dna się na zajęcia. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się od przedstawienia prezentacji o  Gminie Witkowo i odpowiedzi na pytania młodzieży niemieckiej. Kolejna godzina lekcyjna polegała na wypełnieniu przez uczniów niemieckich ankiety dotyczącej polskiego gościa (korzystano z języka niemieckiego, angielskiego i ?migowego?). Na kolejnych zajęciach uczniowie poznali nową odmianę gry w dwa ognie. Ostatnia lekcja odbyła się w pracowni technicznej (kuchni), gdzie grupa polsko-niemiecka przygotowała wspólnie pizzę. Popołudnie uczniowie spędzili zwiedzając ZOO w Wingst, i  oglądając wspólnie mecz Niemcy-Ekwador. Następnego dnia rozpoczęły się IV Powiatowe Zawody Triathlonowe na obiektach sportowych w Wingst, a  południu młodzi zawodnicy rozegrali rewanżowe spotkanie Polska-Niemcy w  piłce nożnej. Drużyna Polska okazała się lepsza od ?orłów? Janasa, wygrywając 5:4. Wieczorem w ramach integracji odbył się wspólny piknik, a następnego dnia oficjalne pożegnanie w ratuszu w Cadenberge i powrót do domu.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Kolejnym krokiem współpracy obu gmin było zaproszenie przez władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo przedstawicieli władz samorządowych i  przedsiębiorców z Związku Gmin Am Dobrock. W związku z tym w dniach od 14 - 17 września 2006 roku w ramach realizacji projektu z Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej ?Spotkanie integracyjne Witkowo 2006 - działania na rzecz partnerstwa, współpracy i rozwoju gmin Witkowo i Am Dobrock? na zaproszenie władz samorządowych Gminy i Miasta Witkowo przebywała delegacja z Gminy Am Dobrock. Gośćmi władz samorządowych Gminy i Miasta Witkowo byli: Georg Martens - Zastępca Burmistrza Gminy Samtgemeinde Am Dobrock Burmistrz Gminy Neuhaus/Oste, Lars Mittelstad - Przewodniczący Komitetu Współpracy Niemiecko-Polskiej Kierownik Haupt - und Realschule w Cadenberge, Karl-Heinz Linck - Burmistrz gminy Belum, Członek Komitetu ds. współpracy z Gminą Witkowo, Lothar Kelch - Sekretarz Gminy Samtgemeinde Am Dobrock, Claus Schlichting - przedsiębiorca - rolnik, Horst Hinck - przedsiębiorca - zajmujący się technologią cieplną.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Goście zostali oficjalnie powitani przez przedstawicieli władz samorządowych Gminy i Miasta Witkowo w osobach: Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka, Zastępcy Burmistrza Mariana Gadzińskiego, Sekretarza Pani Elżbiety Kiełpińskiej, Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skorzęcinie Panią Alicję Wentland i Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Pana Romana Popka. Po zakwaterowaniu się w hotelu Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji w Skorzęcinie przedstawiciele gminy Związkowej Am Dobrock spotkali się przedstawicielami gminy Witkowo. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna o zasobach, strukturze i  trybie funkcjonowania organów gminy i Urzędu Witkowo. Następnie przedstawiciele gminy Am Dobrock zapoznali się z działalnością i  funkcjonowaniem Spółdzielni Mleczarskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapoznali się również z pracą administracji samorządowej, wzięli udział w spotkaniu z członkami Komisji Oświaty Rady Miejskiej w  Witkowie oraz przedstawicielami lokalnej prasy. W trakcie spotkania wymieniono spostrzeżenia i uwagi na temat działania i funkcjonowania urzędów w gminie Witkowo i Am Dobrock. Delegacja odwiedziła, także Przedszkole Miejskie, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie, Gminne Centrum Informacji, Szkołę Podstawową Nr 2 w Witkowie, w której dzieci przygotowały przedstawienie dla przybyłych gości. Zwiedziła również zakłady miejscowych przedsiębiorców: PPH Kubiak, JANGRAD, SOBIESKI TRADE, KOSPOL w celu zapoznania się z stosowanymi technologiami i rozwiązaniami w produkcji oraz nawiązania przyszłych kontraktów gospodarczych i handlowych między przedsiębiorcami. Goście spotkali się z  administratorami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie i  zwiedzili Leśniczówkę - Piłka.

W programie wizyty znalazł się czas przeznaczony na zapoznanie się z historią i kulturą regionu. Podczas tego dnia delegacja niemiecka zwiedziła Muzeum Skansenu w  Biskupinie, gdzie miała możliwość obejrzenia osady z przełomu epoki brązu i żelaza, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Katedry i Muzeum Katedralnego (Skarbiec) w Gnieźnie. Gdzie zwiedzili również indywidualne gospodarstwo rolne Pana Mariana Andrzejaszka w Gorzykowie.

Przedstawiciele gminy Związkowej Am Dobrock uczestniczyli w konferencji z udziałem władz samorządowych, prasy lokalnej, przedstawicieli przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu ?My Młodzi?, który zaprezentował polskie piosenki ludowe. W  podsumowaniu spotkania goście ocenili, że pobyt w gminie Witkowo był bardzo intensywny, ale i bardzo owocny. Mogli zapoznać się z wieloma stosowanymi rozwiązaniami z dziedziny zarządzania publicznego tj. kulturą, sportem, turystyką, rekreacją, bezpieczeństwem, oświatą, opieką i wychowaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, społecznej i  obywatelskiej. Wiedzę i doświadczenia zabiorą ze sobą by po powrocie podzielić się nimi w swojej gminie. Podczas konferencji obie strony wymieniły się materiałami informacyjno - promocyjnymi, które pozwolą społecznościom gminnym zapoznać się wzajemnym dorobkiem i zasobami, co jest niezbędne dla kontynuacji dalszej współpracy.

W dniach 5-10 września 2007, na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka w naszej gminie gościli uczniowie z  zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock.


Goście zostali oficjalnie powitani w Urzędzie Gminy i Miasta przez Burmistrza Gminy i  Miasta Krzysztofa Szkudlarka, Zastępcę Burmistrza ? Mariana Gadzińskiego oraz Dyrektora Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie ? Mariana Łukowskiego. Podczas spotkania Burmistrz przedstawił młodzieży prezentację multimedialną charakteryzującą naszą Gminę. Następnie uczniowie zwiedzali Salę Historii i przeszli przez witkowską starówkę do Gimnazjum im. A. Borysa. W trakcie wizyty w gimnazjum młodzież obejrzała krótkie przedstawienie w języku niemieckim w wykonaniu gimnazjalistów z klasy II, a także wzięła udział w zawodach sportowych. Podczas pięciodniowego pobytu uczniowie mieli możliwość poznać historię, tradycję, kulturę oraz obyczaje panujące w naszym kraju. Zwiedzili między innymi Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę Gnieźnieńską, rezerwat archeologiczny w Biskupinie oraz muzeum kolejki wąskotorowej w  Wenecji. W programie wizyty znalazł się również czas przeznaczony na poznawanie zwyczajów panujących w polskich rodzinach. Podczas tego dnia nasi Gimnazjaliści gościli w swoich domach koleżanki i kolegów z gminy niemieckiej. Młodzież z gminy Am Dobrock ostatni dzień wizyty spędziła na łonie odwiedzając szkółkę leśną oraz poznając regionalną kuchnię i  zwyczaje w gospodarstwie agroturystycznym. Po południu młodzież niemiecką wraz z opiekunami pożegnał Burmistrz Gminy i Miasta Krzysztof Szkudlarek oraz młodzież z witkowskiego Gimnazjum. Podczas spotkania goście podziękowali za wspaniale przyjęcie, gościnność oraz atmosferę panującą w trakcie całego pobytu. Więcej szczegółowych informacji o  wizycie młodzieży niemieckiej na naszym terenie w następnym wydaniu ?Wiadomości Samorządowych?.

Kolejne spotkanie odbyło się 16 czerwca 2008r. gdzie grupa uczniów z Gimnazjum im. Adama Borysa po opieką nauczycieli języka niemieckiego wyjechała na wymianę szkolną do zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock. Był to już drugi wyjazd gimnazjalistów w ramach nawiązanej współpracy szkół i gmin. Uczniów gimnazjum pożegnali: Burmistrz Gminy i Miasta Pan Krzysztof Szkudlarek, Dyrektor Pan Marian Łukowski oraz rodzice. Na miejscu przywitała ich Pani Bettina Gallinat, Burmistrz Gminy Zbiorczej Am Dobrock, Pan Lars Mittelstadt, Dyrektor Szkoły w Cadenberge, członkowie komitetu zajmującego się współpracą z gminą Witkowo oraz oczywiście młodzież tamtejszej szkoły. Wszyscy zjawili się w miejscu spotkania pomimo transmitowanego właśnie meczu Austria ? Niemcy. Początkowe obawy o  porozumienie się z koleżankami i kolegami zza Odry szybko zostały zażegnane i młodzież od razu zaczęła nawiązywać pierwsze kontakty.
Kolejnego dnia rano witkowscy gimnazjaliści udali się do szkoły w  Cadenberge. Uczniowie wysłuchali prezentacji o gminie Am Dobrock, która, ku ich zaskoczeniu przedstawiona została częściowo w języku polskim, obejrzeli szkołę oraz uczestniczyli w lekcji wychowania fizycznego. Następnie przyszedł czas na pobyt w niemieckich rodzinach. Poznana poprzedniego wieczoru młodzież niemiecka zabrała koleżanki i kolegów z  Polski do swoich domów. Uczniowie opowiadali sobie o zwyczajach panujących w niemieckich domach, sposobach spędzania prez niech wolnego czasu oraz przyzwyczajeniach żywieniowych. Okazało się też, iż jeśli tylko są chęci, język nie stanowi żadnej bariery.

Trzeciego dnia pobytu witkowska młodzież reprezentowała naszą gminę w miejscowych zawodach ? go sports tration?. Zgodnie z zasadami trationu uczniowie brali udział w wyścigach pływackich, kolarskich i biegu długodystansowym. Wszystkie te konkurencje rozgrywane były bezpośrednio po sobie bez chwili przerwy. Najlepsi wśród naszych uczniów okazali się: Adrian Ziółkowski, który wśród pięćdziesięciu uczestników zdobył wysokie piąte miejsce oraz Martyna Chmielewska, która dobiegła do mety na miejscu dziewiątym. Na uznanie zasługują jednak wszyscy startujący w  zawodach, gdyż osiągnęli bardzo dobre wyniki. W tej grupie znaleźli się: Patryk Michalak, Marcin Szeszycki, Monika Orchowska, Paula Knast, Marcin Zamiar, Monika Stasińska oraz Kinga Robaszkiewicz. Wszyscy startujący w zawodach gimnazjaliści byli bardzo zmęczeni, nie brakowało im jednak sił, aby wyszaleć się w położonym niedaleko parku zabaw oraz rozegrać kolejny mecz siatkówki z ? reprezentacją? Niemiec.

Czwartkowe przedpołudnie witkowska młodzież wraz z koleżankami i  kolegami z Realschule w Cadenberge spędziła na plaży. Uczniowie spacerowali brzegiem i podziwiali charakterystyczny dla Morza Północnego krajobraz. Niestety ze względu na zbyt szybki przypływ nie udała się wycieczka na wyspę Neuwerk.

W ciągu tych paru dni pomiędzy gimnazjalistami z Witkowa i uczniami niemieckiej szkoły nawiązały się kolejne przyjaźnie. Młodzież wymieniała się mailami i numerami telefonów oraz zgodnie stwierdziła, iż nie może już doczekać się przyjazdu gości z  Niemiec do naszego miasta. Na ostatni dzień pobytu w Niemczach organizatorzy zaplanowali wycieczkę do Hamburga. Uczniowie zwiedzili port, płynęli statkiem oraz odwiedzili słynny ?Europa Passage?. Na tym zakończono pobyt u naszych zachodnich sąsiadów i wszyscy wyruszyli w  powrotną podróż do Polski. Czas spotkania przyczynił się do poznania kraju partnera, ale przede wszystkim poprawie wzajemnego zrozumienia i  przezwyciężeniu uprzedzeń. Młodzi ludzie rozwijając pozostałe kontakty przyczyniają się do trwałej współpracy pomiędzy naszymi gminami, a tym samym i krajami, kształtując przy tym przyszłość wolnej Europy

We wrześniu 2008 młodzież z niemieckiej Realschule Candenberge z  zaprzyjaźnionej gminy Am Dobrock, przez pięć dni gościła na witkowskich terenach. Spędzenie czasu z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę, a także poznawanie okolic, tradycji, obyczajów i kultury, były powodem wizyty gimnazjalistów zza naszej zachodniej granicy.

Powitani, ( w  skorzęcińskim Ośrodku Wypoczynkowym) przez dyrektora gimnazjum Mariana Łukowskiego oraz grono nauczycieli i gimnazjalistów, od razu odnaleźli się w nowym miejscu.
? Pierwsze lody szybko zostały przełamane i już po godzinie młodzież bawiła się na wspólnej dyskotece?. Oczywiście gości z Niemiec nie mogło zabraknąć w miejscowym gimnazjum. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem przywitani zostali przez zastępcę Burmistrza Mariana Gadzińskiego chlebem i solą. ? Była to również okazja do spróbowania swoich sił w języku polskim, gdyż wszyscy uczniowie wręczyli swoim niemieckim przyjaciołom, rozmówki przekazane przez PNWM?. Zaznaczyć należy, że spotkanie uczniów sfinansowane zostało właśnie przez Polsko ? Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Niemieccy uczniowie zwiedzili szkołę, mieli także okazję przyjrzeć się prowadzeniu zajęć oraz z ochotą wzięli udział we wspólnej lekcji wychowania fizycznego.
Jednak najwięcej emocji i obaw, zarówno wśród polskiej, jak i niemieckiej młodzieży, wzbudził pobyt w domach uczniów witkowskiego gimnazjum. ? Był to dzień pełen wrażeń. Uczniowie dzielili się spostrzeżeniami na temat zwyczajów panujących w polskich domach, podkreślając wyjątkową, polską gościnność. Choć głównym celem młodych ludzi z Niemiec był pobyt w Witkowie, to kilkudniowa wizyta stała się też okazją do zapoznania z historią naszego kraju. Zwiedzili pałacowy kompleks w Czerniejewie, byli na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz poznawali zabytki pierwszej polskiej stolicy m.in. gnieźnieńską katedrę.

Wszystko ich interesowało. Z ogromną ciekawością poznawali polską kulturę. Przykładem niech będzie wspólnie odtańczony Polonez. Narodowy taniec najpierw odtańczyli witkowscy gimnazjaliści, którzy później zaprosili swych gości do wspólnej nauki. Młodzież w  zaskakująco szybkim tempie poznawała kolejne figury i już po niecałej godzinie oglądaliśmy pięknego poloneza w wykonaniu młodych Polaków i  Niemców. ? W trakcie pięciodniowego pobytu młodzież z Niemiec miała okazję poznać polską tradycję, kulturę i zwyczaje panujące w naszych domach. Najważniejszym celem spotkania było jednak wzajemne poznanie młodych ludzi z Polski i Niemiec, służące poprawie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężaniu uprzedzeń?. Młodzieży niemieckiej podczas jej pobytu w Polsce towarzyszył Karl ? Heinz Linck ? Zastępca Przewodniczącego Komitetu do Spraw Współpracy z Gminą Witkowo.

W dniach 25 - 30 maja 2009 witkowskie gimnazjum ponownie odwiedziła młodzież Haupt- und Realschule Cadenberge z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Am Dobrock. Była to już trzecia wizyta młodzieży niemieckiej w  naszej szkole i gminie. Głównym celem tegorocznego spotkania, którego temat brzmiał: ?W poszukiwaniu śladów wspólnej historii?, było przybliżenie uczniom elementów wspólnej historii dot. naszego regionu, poznanie przez młodych Niemców naszej kultury oraz nawiązanie kontaktów i  przyjaźni pomiędzy uczestnikami z Polski i Niemiec.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Spotkanie młodzieży rozpoczęło się w poniedziałkowe popołudnie w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gdzie goście powitani zostali przez dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, pana Stanisława Rajkowskiego oraz uczniów i nauczycieli witkowskiego gimnazjum. We wtorek rano uczniowie z Niemiec, w towarzystwie nauczycieli oraz pana Karla-Heinza Lincka, przewodniczącego komitetu ds. współpracy z gminą Witkowo zjawili się w witkowskim gimnazjum, gdzie oficjalnie powitani zostali przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Krzysztofa Szkudlarka, dyrektora gimnazjum Pana Mariana Łukowskiego oraz młodzież. Goście obejrzeli prezentację przygotowaną przez uczniów oraz pięknego Poloneza w wykonaniu witkowskich gimnazjalistów. Następnie zwiedzili szkołę oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych poszczególnych klas. Po godzinie 12 witkowscy gimnazjaliści zaprosili koleżanki i kolegów z  Niemiec do swoich domów. Podczas tych wizyt młodzi Niemcy poznawali tradycje, kulturę oraz kuchnię polską. Konfrontowali wiedzę, jaką posiadali na temat modelu polskiej rodziny z rzeczywistością. Wszyscy wrócili z tych spotkań z bagażem nowych doświadczeń. Dzielili się między sobą wrażeniami, podkreślali ciepłą atmosferę panującą w polskich rodzinach oraz przede wszystkim niezwykłą gościnność.

W ciągu kolejnych dni młodzież Haupt- und Realschule Cadenberge oraz gimnazjum im. Adama Borysa odwiedziła Toruń, Poznań i Gniezno. Uczniowie wspólnie wypiekali pierniki według tradycyjnej receptury, poznawali architekturę, uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych oraz poszukiwali śladów wspólnej historii w tych miastach. W Toruniu grupa polsko - niemiecka zwiedziła muzeum piernika, starówkę oraz dom Kopernika. Pomimo niezbyt dobrej pogody znaleziono również czas na krótki spacer nad Wisłą. Wycieczkę po Poznaniu rozpoczęto od zwiedzania katedry na Ostrowie Tumskim. Następnie młodzież zwiedziła starówkę, obejrzała makietę historii Poznania i wreszcie udała się do muzeum Bambrów Poznańskich. Historia osadników z Niemiec, którzy w wyjątkowy sposób zasymilowali się z mieszkańcami Poznania zainteresowała zarówno młodzież polską, jak i  niemiecką. Piątego dnia pobytu uczestnicy wymiany szkolnej wybrali się na wycieczkę do Gniezna, aby również w tym mieście odnaleźć ślady wspólnej historii. Popołudnia i wieczory wszyscy spędzali na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Był to czas na wspólne gry, zabawy oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami.

W piątkowe popołudnie młodzież obydwóch szkół ponownie spotkała się w  Skorzęcinie. Tym razem głównym celem spotkania była nauka polskiego tańca - poloneza.

W piątek po południu przyszedł również czas na sprawdzenie, ile uczniowie polscy i niemieccy zdołali zapamiętać z wizyt w polskich miastach. Polsko-niemieckie pary rozwiązywały quiz, który dotyczył zwiedzanych podczas całego tygodnia miejsc. Najlepszym w tym pojedynku okazał się Patryk Ziółkowski z klasy II c oraz jego niemiecki kolega Tobias. Obydwaj chłopcy nagrodzeni zostali drobnymi upominkami. Wieczorem młodzież bawiła się na wspólnej dyskotece.

W sobotę był już tylko czas na pożegnanie, które odbyło się w gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. Gości z Niemiec pożegnali: Pani Elżbieta Kiełpińska, sekretarz Gminy i Miasta Witkowo (w zastępstwie burmistrza Gminy i  Miasta Pana Krzysztofa Szkudlarka, który przebywał na uroczystościach w  gminie Am Dobrock), dyrektor gimnazjum, Pan Marian Łukowski, nauczyciele oraz uczniowie, którzy wręczyli koleżankom i kolegom zza Odry pamiątkowe zdjęcia. Młodzież z Niemiec, jej opiekunowie oraz towarzyszący im Pan Karl-Heinz Linck, przewodniczący komitetu do spraw współpracy z gminą Witkowo podziękowali za wspólnie spędzony czas, interesujący program oraz wyjątkową polską gościnę. Na zakończenie pary z  Polski i Niemiec odtańczyły wspólnie Poloneza. Były łzy i obietnice szybkiego spotkania, które na szczęście nastąpi już we wrześniu podczas rewizyty uczniów naszej szkoły w gminie Am Dobrock.

W trakcie sześciodniowego pobytu młodzież z Niemiec miała okazję poznać polskie tradycje, kulturę i zwyczaje panujące w naszych domach. Uczniowie poszukiwali śladów wspólnej historii w zwiedzanych miastach. Był to jednak przede wszystkim czas na wzajemne działanie, poznanie oraz zacieśnianie kontaktów pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami. Wypowiedzi uczestników z gimnazjum im. Adama Borysa oraz uczniów Haupt- und Realschule Cadenberge świadczą o tym, iż spotkanie zaliczyć można do udanych, a założone przez organizatorów cele zostały zrealizowane.

W dniu 28 maja 2009r. delegacja z Gminy Witkowo, udała się z wizytą do zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Am Dobrock.

W skład delegacji weszli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, jego zastępca Marian Gadziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki, radni Marian Walczak, Grzegorz Kaźmierczak, Ireneusz Kwapich, Tomasz Deskowski oraz Michał Bocheński ? tłumacz, nauczyciel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.

Współpraca z Gminą Am Dobrock - w dolnej Saksoni


Program wizyty obejmował między innymi:
- spotkanie z radnymi Gminy Am Dobrock w Ratuszu w Cadenberge, w czasie którego prowadzone były rozmowy dotyczące dalszej wzajemnej współpracy między obu Gminami oraz dyskusja i wymiana poglądów w zakresie działalności samorządowej. Odbyła się również prezentacja multimedialna obu Gmin. Na pamiątkę pobytu został umieszczony stosowny wpis do Złotej Księgi Ratusza, pod którym podpisały się wszystkie osoby biorące udział w  spotkaniu. Delegaci mieli również możliwość zwiedzenia całego Urzędu i  porównania warunków pracy urzędników.
- zwiedzanie Zakładu Wodociągowego w miejscowości Wingst. Jest to bardzo nowoczesny Zakład, który zaopatruje w uzdatnioną wodę, nie tylko Gminę Am Dobrock, ale również gminy okoliczne (w sumie ok. 40.000 mieszkańców).
- zwiedzanie ?Mini ZOO?, które mieści się w miejscowości Wingst.
Chlubą i aktualną atrakcją tego ZOO jest nowo wybudowany wybieg z wilkami i niedźwiedziami.
- zwiedzanie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cadenberge.
- zwiedzanie nowego portu jachtowego nad rzeką Oste oraz pasieki pszczelarskiej w miejscowości Neuhaus.
- zwiedzanie mleczarni, stanowiącej własność okolicznych rolników oraz poświęcenie pomnika jesiotra w Oberndorf. Z tej okazji zaplanowany został w tej miejscowości festyn, w czasie którego nastąpiło między innymi symboliczne poświęcenie jesiotra wykonanego z drewna. Ryba ta ok. 100 lat temu żyła w okolicznych wodach. Od ok. 3 lat samorząd wspólnie z  naukowcami próbuje przywrócić rzece ten gatunek ryb i wpuszcza do rzeki narybek oraz buduje odpowiednie warunki potrzebne do egzystencji jesiotra.

Z tej okazji uczniowie przedstawili część artystyczną, odbył się koncert orkiestry dętej oraz była możliwość skorzystania z  rejsu statkiem po rzece Oste.

Na zakończenie pobytu Burmistrz Gminy Am Dobrock Pani Bettina Gallinat wydała uroczystą kolację, na której obecni byli wszyscy burmistrzowie odwiedzanych gmin, stanowiących Am Dobrock oraz osoby, które towarzyszyły w czasie pobytu. W czasie kolacji nastąpiła wymiana upominków oraz materiałów promujących obie Gminy.

Na zakończenie spotkania Burmistrz GiM Witkowo Krzysztof Szkudlarek podziękował za opiekę i miły pobyt na terenie Gminy Am Dobrock oraz za dotychczasową, 5-letnią współpracę. Powiedział między innymi, że ten 5-letni Jubileusz jest dobrym przykładem partnerskiej współpracy obu Gmin w różnych dziedzinach życia. Jako przykład podał wymianę doświadczeń między samorządami, realizację projektów dotyczących wymiany młodzieży, sportowców oraz nawiązanie współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz w imieniu witkowskiego samorządu zaprosił do rewizyty, do odwiedzenia naszej gminy przez przedstawicieli Gminy Am Dobrock oraz członków Strażackiej Orkiestry Dętej.

Jesteś tutaj Współpraca z zagranicą Gmina Am Dobrock