Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Drukuj

Zgodnie z wytycznymi art.114 Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku informuję, że celem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych udostępniam 30 % miejsca w n/w gminnych tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz we wsiach sołeckich z terenu Gminy i Miasta Witkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Tablice sołeckie w miejscowościach :

1/ Chłądowo

2/ Czajki

3/ Ćwierdzin

4/ Dębina

5/ Folwark

6/ Gaj

7/ Gorzykowo

8/ Jaworowo

9/ Kamionka

10/ Kołaczkowo

11/ Malenin

12/ Małachowo Kępe

13/ Małachowo Wierzbiczany

14/ Małachowo Złych Miejsc

15/ Mąkownica

16/ Mielżyn

17/ Odrowąż

18/ Ostrowite Prymasowskie

19/ Piaski

20/ Ruchocinek

21/ Ruchocin

22/ Skorzęcin

23/ Sokołowo

24/ Strzyżewo Witkowskie

25/ Wiekowo

26/ Witkówko

Tablice osiedlowe na terenie miasta :

1/ Osiedle Nr 1 - ulica Jasna

2/ Osiedle Nr 2 - ulice: Oświatowa i Sportowa

3/ Osiedle Nr 3 - ulice : Witosa i Dworcowa

4/ Osiedle Nr 4 - ulica : Powidzka

5/ Osiedle Nr 5 - ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenia można również umieszczać na słupie ogłoszeniowym na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Krzysztof Szkudlarek

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych