Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Drukuj

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Drukuj

OBWIE S ZCZENIE Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Strona 3 z 4

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018