Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Obwieszczenie - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Informacja dla wyborców

Drukuj

Informacja dla wyborców

Informacja dla wyborców

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Informacja o okręgu wyborczym

Drukuj

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY i MIASTA WITKOWO

z dnia 9 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017, poz.15) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych

radnych

2

Witkowo: ul. Wojska Polskiego, ul. Jasna 51-59

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, tel. 61 4778194.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Drukuj

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowa w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.

Na podstawie art. 402 oraz 403 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu nr 2 będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu do dnia 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IV p.) w godzinach 7.30do 15.30

 Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej, które dostępne są na stronie pkw.gov.pl. Druki dokumentów dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Witkowa oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową. W przypadku wysłania przesyłką pocztową dokumentów o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.

 

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

/-/ Henryk Komisarski

Strona 3 z 4

Jesteś tutaj Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej