Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

Drukuj

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego w oparciu o ustawę z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. , poz. 1407).

zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

Zmiany te dotyczą m. in. :

  1. wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu , z którego ma nastąpić wymeldowanie,
  2. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 dni do 30 dni oraz zniesione zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
  3. przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma obowiązku zgłaszania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,
  4. istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego poprzez pełnomocnika,
  5. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy,
  6. zniesiony został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
  7. zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
  8. zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.


Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Jesteś tutaj Zmiany w obowiązku meldunkowym