Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

Print

Druga połowa roku do intensywne prace modernizacyjne i inwestycyjne na terenie całej gminy. W chwili obecnej trwają już prace związane z przebudową dróg gminnych w m. Folwark, Ruchocin oraz Witkówko.

W m. Ruchocin wykonana została nakładka z betonu asfaltowego na długości 940m oraz poszerzono łuki na podłączeniu z droga powiatową Ruchocinek - Mielżyn.

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

W m. Witkówko z kolei dokonano poszerzenia drogi pod ciąg pieszy na długości 155m.

Na chwilę obecną wykonana została również podbudowa z kruszywa. Kolejnym etapem zaplanowanych prac będzie ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Odbędzie się to równolegle z wykonanie pełnej konstrukcji oraz nawierzchni z betonu asfaltowego drogi w m. Folwark.

W m. Małachowo Złych Miejsc wykonano za to nową nawierzchnię przed świetlicą wiejską na powierzchni ok. 380m2. W zakres tego zadania wchodziło zdjęcie i wykonanie nowej podbudowy, ułożenie krawężnika oraz obrzeża betonowego, ułożenie kostki betonowej oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku świetlicy do kanalizacji burzowej.

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

Realizacja kolejnych inwestycji to również czynności związane z wyborem wykonawcy na realizację zadania związanego z wykonaniem robót drogowo-brukarskich. W m. Mielżyn wymieniona zostanie nawierzchnia przed budynkiem świetlicy oraz OSP na kostkę brukową. Dodatkowo odprowadzona zostanie woda deszczowa z budynku świetlicy do sieci kanalizacji burzowej. W m. Wiekowo wykonano brakujący fragment chodnika przed kaplicą, natomiast w m. Dębina wydłużony zostanie, o kolejne 200m chodnik.

Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo

W m. Witkowo wykonane zostaną dodatkowe miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do posesji przy ul. Czerniejewskiej 16-16A. Zwiększeniu ulegnie również ilość miejsc postojowych przy ul. Płk. Hynka 4. Zostanie tam poszerzona zatoka postojowa dla samochodów. Dodatkowo wymianie poddany zostanie chodnik z płytek betonowych na kostkę betonową. Zmianie ulegnie również nawierzchnia chodnika przy ul. Polnej. Planowany termin realizacji tych zadania to sierpień ? październik tego roku. 

Już teraz prowadzone za to prace wstępne, związane z przygotowaniem przyszłorocznej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid, pod nazwą ?Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy Witkowo?.W ramach zadania planowana jest modernizacja terenów rekreacyjnych w Witkowie, w tym placu zabaw i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza, urządzenie mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw przy ul. Dworcowej, zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Sportowej oraz rewitalizacja terenów zielonych przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

W miesiącu sierpniu zostaną także wykonane roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej. W ramach prac zostaną m.in. zamontowane drzwi przeciwpożarowe oraz klapa oddymiająca. Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD.

Jedną z ważniejszych i pilniejszych inwestycji ostatnich tygodni było wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych wraz z włączeniem ich do istniejącego drenażu opaskowego i montażem pompy odprowadzającej wodę przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka.

W najbliższym czasie oczekiwane są rezultaty dokonanych działań, które mają pozwolić na wykonanie dalszych prac. Wszystko to w związku z notorycznym zalewaniem tego obiektu. Ponadto wykonano dodatkowe kratki wentylacyjne w ścianach działowych pomieszczeń piwnicznych, zamontowano nawiewniki w oknach, zmieniono podłączenie zasilania wentylatorów mechanicznych wyciągowych. Dołożono również warstwę przepuszczalną drenażu opaskowego wzdłuż elewacji bocznej - od strony skarpy. W dalszej przyszłości planowany jest również stosowny remont piwnicy i przywrócenie jej stanu sprzed zalania.

Podsumowując na wszystkie te inwestycje Gmina i Miasto Witkowo wyda łącznie około 800 000,00 zł

Gallery

Jesteś tutaj Investments Inwestycje Gminy i Miasta Witkowo