Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Kultury
im. Krzysztofa Szkudlarka

Print

Rozpoczęły się pracę związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przed Centrum Kultury w Witkowie. Jest to zadanie realizowane pod nazwą „Wyjątkowe miejsca spotkań – stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo". Kwota przeznaczona na ten cel to ok. 220 tys. zł. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec lipca tego roku.

1

IMG 9794

IMG 9852
Szczegółowy zakres prac obejmuje roboty ziemne i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z podbudową oraz fragmentu murku klinkierowego), wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej, posadowienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierka).

IMG 9796
W ramach prac ogrodniczych rozpoczęło się już karczowanie drzew i pniaków. Prowadzone są także prace pielęgnacyjne istniejących roślin. Ma również miejsce przygotowanie terenu wraz z rekultywacją, ściółkowanie, założenie trawników, wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem oraz kompleksowa pielęgnacja zagospodarowanego terenu zieleni.

Zapraszamy do galerii

Gallery

Jesteś tutaj Investments Zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Kultury