Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Pięknieje wielkopolska wieś

Print

Inwestycja obejmowała zakup urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, poprzez urządzenie terenów zielonych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.

Pięknieje wielkopolska wieś

Całkowita wartość zadania to kwota 66 245,03 zł, w tym wkład własny mieszkańców wsi. Dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego stanowi 80% wartości inwestycji nie więcej jednak niż 40 000,00 zł.

Pięknieje wielkopolska wieś

Pięknieje wielkopolska wieś

Gallery

Jesteś tutaj Investments Pięknieje wielkopolska wieś