Program priorytetowy Czyste Powietrze

Print

 

 CZYSTE POWIETRZE

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Na co:

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

  1. Kotły na paliwa stałe
  2. Kotły olejowe
  3. Kotły gazowe kondensacyjne
  4. Węzły cieplne
  5. Systemy ogrzewania elektrycznego
  6. Pompy ciepła powietrzne
  7. Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

 

W jakiej formie:

Ile:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 – 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 – 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 – 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

 

 

Na jakich warunkach:

Dla pożyczki:

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień. Prosimy o śledzenie strony internetowej.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze dostępnym na stronie internetowej:

www.wfosgw.poznan.pl