Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”

Print

W dniach 21-22 września 2018 roku w Centrum Kultury im. K. Szkudlarka w Witkowie odbyła się X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”. Temat konferencji to „Gatunki inwazyjne w parkach krajobrazowych - szanse i zagrożenia”. Organizatorem konferencji był Zespół ds. edukacji ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Gmina Witkowo, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ZSP SP im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym i Muzeum Okręgowe w Koninie. Poza prelekcjami przygotowane zostały także postery oraz ,,żywa" wystawa przykładowych roślin inwazyjnych rosnących na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”

X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”

Zaproszeni prelegenci z Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Nadleśnictwa Konin i Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie przedstawili tematy związane z gatunkami inwazyjnymi roślin rosnących na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Tematyka dotyczyła zagrożeń, rozprzestrzeniania się i gatunków roślin obcych i inwazyjnych w terenie.

X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”

W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński, Wójt Gminy Powidz Pan Jakub Gwit, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Pan Stanisław Maciejewski, przedstawiciele ZPKWW w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Koninie oraz młodzież ze szkół objętych PPK. Drugiego dnia zorganizowano sesję terenową po terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, obejmującą trasę: Skorzęcin, Wilczyn, Kleczew, Konin, Budzisław Kościelny, Powidz, Witkowo, Skorzęcin.

Związek na realizację konferencji otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Gallery

Jesteś tutaj X konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”