Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - informacje podstawowe

Print

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie


Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
NIP: 667-10-58-076
Regon: 000530376

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefony:
61 477-81-94, 61 477-81-28
61 477-96-92, 61 477-96-93

Fax:
61 477-88-55

e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresy internetowe:
www.witkowo.pl, www.bip.witkowo.pl

Informacje związane z: pracą UGiM w Witkowie, organami władzy samorządowej, dokumentami prawa lokalnego, przetargami itp. znajdą Państwo w serwisie internetowym przygotowanym i systematycznie aktualizowanym w ramach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.witkowo.pl.

Numery wewnętrzne


Centrala - Biuro Informacji tel. 61 4778 194, fax. 61 4778 855 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretariat tel. 61 4778 194 (w. 38) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretarz tel. 61 4778 194 (w. 21) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skarbnik tel. 61 4778 194 (w. 17) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Infrastruktura, inwestycje, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy, nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości
tel. 61 4778 194 (w. 24) tel. kom. 512 910 745 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zamówienia publiczne, drogi gminne, oświetlenie uliczne i drogowe
tel. 61 4778 194 (w. 24) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Gospodarka nieruchomościami
tel. 61 4778 194 (w. 13) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ochrona Środowiska
tel. 61 4778 194 (w. 13), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Gospodarka odpadami komunalnymi
tel. 61 4778 194 (w. 30),

Dodatki Mieszkaniowe
tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste
tel. 61 4778 194 (w. 35), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ewidencja ludności
tel. 61 4778 194 (w. 33) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Koncesje alkoholowe, sport, kultura fizyczna, sprawy wojskowe
tel. 61 4778 194 (w. 32) tel. kom. 505 352 590, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Działalność gospodarcza, OSP, kadry
tel. 61 4778 194 (w. 32) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 4778 194 (w. 23) tel. kom. 516 404 827 e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Rolnictwo
tel. 61 4778 194 (w. 23) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Witkowskie Wiadomości Samorządowe, strona internetowa
tel. 61 4778 194 (w. 31) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oświata
tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzys
tel. 61 4778 194 (w. 18) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Finanse: wymiar podatków, księgowość podatkowa
tel. 61 4778 194 (w. 25) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ośrodek Wypoczynkowy Skorzęcin, umowy dzierżawy, wystawianie faktur VAT, sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw ZUS, prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
tel. 61 4778 194 (w. 14) tel. kom. 505 352 591 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Księgowość
tel. 61 4778 194 (w. 15) e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
tel. 61 4778 194 (w. 28), 797 501 687, 61 679 15 03 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Jednostki podległe


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
ul. Polna 4, 62-230 Witkowo tel. 61 4778 491 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www: www.ops.witkowo.biuletyn.net

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo tel. 61 4778 197 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www: www.zgk-witkowo.pl
Zakład jest czynny poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo tel. 61 4779 277 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www: www.oksir.witkowo.pl, www.skorzecin.net.plGodziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a, 62-230 Witkowo tel. 61 4778 162 e-mai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www: www.biblioteka-witkowo.com.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek:  11.00 - 18.00, wtorek, czwartek i sobota:  8.00 - 14.00

Przydatne dane teleadresowe


Urząd Pocztowy Witkowo
ul. Armii Poznań 4, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 98 31,
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00-17.00, sobota: 9.00-12.00

Agencja Pocztowa
ul. Czerniejewska 12a, 62-230 Witkowo, tel. 537 496 139
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Witkowie SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 76 60, www.wspl-witkowo.pl
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

"MEDICUS" centrum medyczne - VITA Zespół Lekarzy Rodzinnych
ul. Wiejska 3a, 62-230 Witkowo, tel. 61 477 02 30
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Numery alarmowe


Policja tel. 61 4260 360, 61 4260 361, 61 4260 362, 997
Straż Pożarna tel. 61 4778 188
Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Europejski Numer Alarmowy tel. 112

 

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo


 Wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od środków transportowych
 • opłaty od posiadania psów
 • opłaty targowej
 • wieczystego użytkowania
 • czynszu dzierżawnego
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • darowizny
 • opłata za stoisko handlowe
 • opłata klimatyczna

można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
Bank Spółdzielczy w Witkowie
11 8538 0002 0000 0677 2000 0002

Wpłaty z tytułu:

 • opłaty skarbowej
 • opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
Bank Spółdzielczy w Witkowie
81 8538 0002 0000 0677 2000 0003

 

Wpłaty z tytułu:

 • wadiów przetargowych
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
Bank Spółdzielczy w Witkowie
43 8538 0002 0000 0677 2000 0008

Gallery

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018 Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - informacje podstawowe