Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Print

Wszyscy miłośnicy sportu z Gminy Witkowo na pewno zapamiętają rok 2012 jako jeden z najlepszych, dzięki znacznemu rozbudowaniu bazy sportowo - rekreacyjnej na jej terenie. Z początkiem roku otwarta została nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie, a dziś przyszedł czas na otwarcie kompleksu sportowego w Mielżynie.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Czwartkową uroczystość otwarcia, długo wyczekiwanego kompleksu, rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Urszula Potaś, która na wstępie powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzsztof Szkudlarek, zastępca burmistrza - Marian Gadziński, radni Rady Miejskiej, proboszcz miejscowej parafii - ks. Krzysztof Domagalski, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, na czele z sołtysem - Stanisławem Przybylskim, prezesem OSP w Mielżynie - Arturem Dobrychłopem oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Mielżynie - Kamilą Sikorską.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Szkudlarek. - Cieszę się, że możemy dziś spotkać się z tak pięknej okazji, jaką jest otwarcie kolejnego obiektu sportowego na terenie gminy Witkowo. Pani dyrektor mówiła na wstępie o marzeniach, pragnę zauważyć, że w naszej gminie te marzenia naprawdę często się spełniają. Myślę, że niewiele osób wierzyło, że to boisko tutaj powstanie, a dziś jesteśmy na jego otwarciu, więc warto marzyć. Muszę jednak przyznać, że gdyby nie pozyskane przez nas środki zewnętrzne, to dziś byśmy się tu nie spotkali. Jako samorząd staramy się tworzyć mieszkańcom, jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Jestem przekonany, że ten obiekt będzie areną wielu sportowych zmagań i będzie dobrze służył lokalnej społeczności. Życzę wszystkim spędzenia samych pięknych chwil na tym boisku - mówił burmistrz.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Po zakończeniu przemówienia Krzysztof Szkudlarek wraz z sołtysem Mielżyna- Stanisławem Przybylskim, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - Piotrem Jóźwikiem oraz panią dyrektor- Urszulą Potaś, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, po czym ksiądz proboszcz Krzysztof Domagalski poświęcił nowo otwarte boisko. Kolejnym punktem czwartkowej uroczystości były okolicznościowe podziękowania, które w imieniu lokalnej społeczności, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego złożyła na ręce  burmistrza oraz Rady Miejskiej. Pani dyrektor podziękowała również mieszkańcom Mielżyna, którzy bezinteresownie zdecydowali się pracować przy zagospodarowaniu terenu wokół boiska. Po tych podziękowaniach zaproszeni goście przekazali na rzecz szkoły upominki w postaci sprzętu sportowego.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie poprzez taniec, poezję i śpiew przypomnieli zebranym jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa sport. Złożyli również specjalne przyrzeczenie zgodne z dekalogiem młodego sportowca.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Następnie zaproszeni goście zainaugurowali rozmaite dyscypliny sportowe, które można uprawiać na nowym boisku. Nie obyło się bez strzałów na bramkę, rzutów do kosza czy też biegów.

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie

Na zakończenie uczniowie rozegrali jeszcze między sobą mecz piłkarski. Otwarcie kolejnego kompleksu sportowego na terenie gminy na pewno pozytywnie wpłynie na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz pozwoli uczniom na ciekawe wypełnienie ich wolnego czasu.

Zapraszamy do galerii

Gallery

Jesteś tutaj Investments Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Mielżynie