Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Drukuj

Dnia 26 września br. na placu budowy przy ul. Jana Pawła nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Kultury w Witkowie. Po odegraniu hejnału Witkowa przez Pana Witolda Biegalskiego, Zastępca Burmistrza Pan Marian Gadziński powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego: Krystyna Żok i Andrzej Kwapich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie - Bogusław Mołodecki wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Ksiądz Proboszcz Stanisław Goc, płk Marek Ławicki - przedstawiciel 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Szef Sztabu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego ppłk Jacek Liszewski, Komendant Komisariatu Policji w Witkowie st. asp Mariusz Masłowski, Sekretarz Gminy i Miasta Elżbieta Kiełpińska, Skarbnik Gminy i Miasta Halina Rzepecka, Dyrektor OKSiR w Witkowie Stanisław Rajkowski, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Nowak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Wiesława Gąsiorowska, Kierownik MGOPS Elżbieta Jagielska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pajkert, przedstawiciel Zakładu Poprawczego w Witkowie Piotr Skwarek, Projektant Centrum Kultury architekt Justyna Mikołajczak, Prezes Firmy GRINBUD - Jarosław Sieszchuła, Kierownik Budowy Marek Kapciński, Inspektorzy Budowy: Sławomir Lebica oraz Waldemar Bylinowski, dyrektorzy placówek oświatowych z tereny Gminy i Miasta Witkowo, prezesi miejscowych zakładów pracy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Delegacja Sołtysów, przedstawiciele Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Witkowie, prezesi organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy, Pracownicy Urzędu GiM Witkowo, przedstawiciele mediów.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

O zabranie głosu poproszono Zastępcę Burmistrza GiM Witkowa Mariana Gadzińskiego, który powiedział m.in.: że: ?Samorząd Gminy wykonuje wiele różnorodnych zadań, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z życiem i funkcjonowaniem lokalnej wspólnoty.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Przez ostatnia kadencję samorząd Gminy Witkowa każdego roku przeznaczał ok. 20% budżetu na inwestycje. Dla zobrazowania kwoty podał, ze jest to ok. 8 mln. złotych. Podał też najważniejsze inwestycje wykonane w minionym okresie: systematyczną poprawę infrastruktury technicznej gminy (chodniki, ulice, kanalizacja itp.), budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, rewitalizacja OW w Skorzęcinie wraz z zamontowaniem nowego systemu wjazdowego, modernizację świetlic wiejskich, modernizację i poprawę bazy oświatowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego, rozbudowę monitoringu, zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego, remont kapitalny wiatraka typu ?Koźlak" w Kamionce, budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Szkole Podstawowej w Witkowie.

Następnie nawiązał do pomysłu budowy domu kultury, który zrodził się dość dawno i został zatwierdzony przez Radnych Rady Miejskiej w roku 2011. Obecna bryła budynku zaprojektowana została przez Panią Architekt Justynę Mikołajczak z Gniezna, prowadzącą Pracownię Projektową. W maju b.r. została wyłoniona w drodze przetargu firma ?GRINBUD" Pani Dominiki Sieszchuły z Gniezna, która podjęła się budowy obiektu za kwotę 6.700.000 zł z terminem zakończenia - lipiec 2015r. Następnie podana została charakterystyka powstającego obiektu.

Powierzchnia zabudowy obiektu to ok. 1200 m ?, kubatura 9700 m? , a całkowita powierzchnia użytkowa to 1856m?. Budynek składa się z dwóch części. Jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach płaski żelbetowy ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Druga część to jednokondygnacyjna sala widowiskowa wykonana jaka hala ze słupami żelbetowymi i ścianami murowanymi. dachem płaskim z blachy trapezowej opartym na wiązarach z drewna klejonego. Sala widowiskowa przeznaczona jest na 450 osób. Budynek oczywiście jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

W skład pomieszczeń kondygnacji podziemnej wchodzą w skład m.in. : powierzchnie komunikacji, pomieszczenia gospodarcze, higieniczno- sanitarne, magazynowe, techniczne, kuchenne oraz sala prób i studia nagrań. Łączna powierzchnia użytkowa części piwnicznej to prawie 300m?.

Parteru obejmuje m.in. : pomieszczenia strefy wejściowej - wiatrołap i holl, komunikację, salę widowiskową na 450 miejsc, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, socjalne, sanitarno- higieniczne, kuchenne, biurowe. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 1000m?.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Ten Nowoczesny Obiekt Kulturalny pozwoli na rozwinięcie dotychczas realizowanych różnych form działalności w zakresie kultury, działań artystycznych i edukacyjnych oraz umożliwi rozwój programu kulturalnego i stworzy korzystne warunki do współpracy środowisk kulturalno - artystycznych na płaszczyźnie ponadregionalnej - zakończył Z-ca Burmistrza.

Następnie Akt Erekcyjny odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki, a Proboszcz Witkowskiej Parafii ks. Stanisław Goc dokonał poświęcenia placu budowy i Aktu Erekcyjnego, który wcześniej został podpisany przez wszystkich samorządowców oraz zaproszonych gości.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Ceremonii wmurowania Aktu Erekcyjnego dokonali, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Mołodecki, Proboszcz Witkowskiej Parafii ks. Stanisław Goc oraz Prezes Firmy GRINBUD Jarosław Sieszchuła.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Słowa uznania, jak i gratulacje skierowali do władz samorządowych Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP, który podkreślił w swojej wypowiedzi historycze wydarzenie, jakim jest wmurowanie kamienia węgielnego pod Budowę Centrum Kultury. Pogratulował sprawnych działań w zakresie rozwoju i poprawy infrastruktury technicznej, które są wizytówką Gminy i Miasta Witkowo. Radna Powiatu Gnieźnieńskiego Krystyna Żok w imieniu Posła na Sejm RP - Pawła Arndta oraz Senatora Piotra Gruszczyńskiego odczytała list gratulacyjny skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofa Szkudlarka.

Uroczystość uświetnił występ solistek z sekcji muzycznej działającej przy OKSiR w Witkowie: Justyny Zawieja oraz Oliwii Dutko.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Zastępca Marian Gadziński podziękował zebranym za udział oraz za gratulacje i słowa uznania skierowane do Samorządu. Wszystkich zebranych zaprosił na dalszą część uroczystości, która odbyła się w holu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. Zakończeniem uroczystości była możliwość obejrzenia wystawy dotyczącej budowy Centrum Kultury oraz wizualizacji obiektu. Miłym akcentem uroczystości był występ Pana Adama Zdzuja, który zaśpiewał piosenkę o Witkowie przy akompaniamencie  Pana Witolda Biegalskiego.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Zapraszamy do galerii

Jesteś tutaj Inwestycje Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego