Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Współpraca z zagranicą

Drukuj

Gmina Geetbets z Belgii

Gmina Witkowo nawiązała współpracę z gminą Geetbets leżącą w Belgii. Stąd też w dniach 12.04 - 14.04.2012r. na terenie naszej Gminy gościliśmy samorządowców belgijskich. Celem wizyty było zapoznanie się gości z gospodarką, atrakcjami turystycznymi i historią gminy, poznanie zasad funkcjonowania samorządu gminnego, jednostek oświatowych oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem sołectw. Jest to początek współdziałania w zakresie wymiany doświadczeń i informacji dotyczących turystyki, sportu, działalności organizacji społecznych oraz rozwijania współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego człowieka.

Gmina Geetbets z Belgii

Gmina Samgorodek z Ukrainy

W dniu 9 września 2010r. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Samgorodek z Ukrainy, a gminą Witkowo. W imieniu Gminy Witkowo list podpisał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, a w imieniu Gminy Samgorodek Prezes Stowarzyszenia ?Centrum Kultury Polskiej im. T. Pedury? Natalia Czajkowska. Współpraca przewiduje wymianę kulturalną, oświatową, sportową, turystyczną, handlowo - gospodarczą i ekologiczną.
Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Samgorodek z Ukrainy Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Samgorodek z Ukrainy

Gmina Am Dobrock z Niemiec

W 2006 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Am Dobrock, a gminą Witkowo. Wizyty władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców w miastach partnerskich zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami z zakresu promocji przedsiębiorczości w tych regionach: gospodarka,  integracja europejska,  kultura, nauka,  sport, ochrona środowiska, współpraca organizacji społecznych, młodzieży - to główne płaszczyzny współdziałania.
Am Dobrock Am Dobrock
Jesteś tutaj Współpraca z zagranicą