Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory samorządowe 2018

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Drukuj

W związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych przesyłam w załączeniu Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jednocześnie informuję, że termin zgłaszania kandydatów na urzędnika wyborczego został przedłużony do dnia 6 kwietnia br.

Z poważaniem

/-/ Anna Deręgowska
Dyrektor Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Koninie

 

Komunikat

Drukuj

INFORMACJA Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu ogłosił nabór na urzędników wyborczych.

http://poznan.kbw.gov.pl

Strona 4 z 4

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018